Kan ett barn till en arvstagare bevittna ett testamente? Om inte, blir hela testamentet ogiltigt?

2020-03-07 i Testamente
FRÅGA
Hej!Bakgrunden är en situation där det har befunnits finnas två testamenten efter att en person har gått bort. Det finns totalt fem parter där två parter har fördel av det äldre testamentet och tre parter har fördel av det yngre testamentet. Situationen är sådan att den ena av de tre parterna som har fördel av det yngre testamentet har sina barn som vittnen i detta testamente.Parterna som har fördel av det äldre testamentet har således anlitat advokat då man anser att det yngre testamentet inte skall gälla.Om parterna som har fördel av det äldre testamentet skulle väcka klandertalan i rätten, anses hela det yngre testamentet bli ogiltigt eller endast den del av det yngre testamentet som berör parten som har sina barn som vittnen? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar över (1) om arvtagarens barn får bevittna testamentet och (2) om inte, om hela testamentet blir ogiltigt eller endast den del som berör den arvstagare vars barn bevittnat det.

Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem får bevittna ett testamente?

Ett testamente ska bevittnas av två personer (ÄB 10 kap. 1 §). Vem som kan vara ett godkänt vittne anges i ÄB 10 kap 4 § andra stycket. Vittnet får enligt denna regel bl.a. inte själv vara arvstagare, vara make, maka eller sambo till arvstagare, stå i svågerlag till arvstagare, vara syskon till arvstagare eller stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap till arvstagare. Det innebär att barn till arvstagare, d.v.s. den som ska ärva något enligt testamentet, inte kan bevittna ett testamente.

Vad händer nu med testamentet?

När ett vittne till testamentet står i rätt nedstigande släktskap till en arvstagare blir inte hela testamentet ogiltigt, utan testamentet är endast ogiltigt i den del som avser just den arvstagaren i fråga. Detta sägs i ÄB 13 kap. 1 § andra meningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84313)