Kan ett barn göras arvlöst genom ett testamente?

2017-08-01 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min pappa är äldre och börjar visa tecken på demens. Han uppvaktas frekvent av Jehovas Vittnen och eftersom han är väldigt ensam (jag är enda barnet och bor långt ifrån) har han få eller inga andra människor kring sig. Jag misstänker att Jehovas försöker få honom att testamentera huset och tomten till dem. Frågan är kan han göra mig arvlös genom att skriva över huset på dem?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Barn kan aldrig bli helt arvlösa. För det första är barn först på tur att ärva när någon går bort. Detta betyder att du är den som först har rätt till det din pappa lämnar kvar. Detta regleras i 2 kapitlet 1 § ärvdabalken, här.

Om din pappa testamenterat bort allt som du skulle ärvt gäller följande. Du som barn har alltid rätt att få ut en så kallad laglott. Detta är hälften av det du skulle ärvt om t.ex. inget testamente funnits (bestämmelsen om detta finns att hitta i 7 kapitlet 1 § ärvdabalken, här). För att få ut laglotten måste du dock jämka det testamente som säger att du inte ska ärva något. Med jämka menas att du ska anmäla att du inte godtar testamentet och att du vill få ut den del av arvet du har rätt till enligt lag. En sådan jämkning ska ske inom 6 månader från det att du fick ta del av testamentet. Det nämnda regleras i 7 kapitlet 3 § ärvdabalken här.

Sammanfattningsvis så kan din pappa alltså inte göra dig arvlös. Du har alltid rätt att få ut en viss del av arvet. Det du har rätt till är dock en andel av arvet och inte en viss specifik egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?