Kan ett barn få ledigt från grundskolan en längre period?

Kan min dotter göra ett års paus från skolan mellan årskurs 8 och 9 ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med förskoleklassen, se 7 kap 2 §, 7 kap 4 § Skollagen. Skolplikten upphör efter vårterminen efter det tionde året i skolan, se 7 kap 12 § Skollagen. Med andra ord är det skolplikt från förskoleklassen upp till årskurs nio på högstadiet.

Kan ett barn befrias från skolplikten?

Det finns endast få situationer där ett barn kan befrias från skolplikten. En elev kan befrias från enstaka undervisningstillfällen under ett läsår, se 7 kap 19 § Skollagen. Eleven således inte befrias från skolplikten en längre period.

En elev kan även beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, se 7 kap 18 § Skollagen. För att avgöra om ledighet ska beviljas görs en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjlighet för att kompensera för den förlorade undervisningen samt hur angeläget frånvaron är.

Slutsatsen är att ett barn har skolplikt upp till efter årskurs nio och kan därför tyvärr inte ta ett år ledigt från sina studier.

Det är vårdnadshavarens plikt att barnets skolplikt uppfylls, se 7 kap 20 § Skollagen. Vårdnadshavaren riskerar att behöva betala vite om barnets skolplikt inte uppfylls på grund av vårdnadshavaren.

Vänliga hälsningar,

Camilla SteinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”