Kan ett barn få ledigt från grundskolan en längre period?

FRÅGA
Kan min dotter göra ett års paus från skolan mellan årskurs 8 och 9 ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från och med förskoleklassen, se 7 kap 2 §, 7 kap 4 § Skollagen. Skolplikten upphör efter vårterminen efter det tionde året i skolan, se 7 kap 12 § Skollagen. Med andra ord är det skolplikt från förskoleklassen upp till årskurs nio på högstadiet.

Kan ett barn befrias från skolplikten?

Det finns endast få situationer där ett barn kan befrias från skolplikten. En elev kan befrias från enstaka undervisningstillfällen under ett läsår, se 7 kap 19 § Skollagen. Eleven således inte befrias från skolplikten en längre period.

En elev kan även beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter, se 7 kap 18 § Skollagen. För att avgöra om ledighet ska beviljas görs en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjlighet för att kompensera för den förlorade undervisningen samt hur angeläget frånvaron är.

Slutsatsen är att ett barn har skolplikt upp till efter årskurs nio och kan därför tyvärr inte ta ett år ledigt från sina studier.

Det är vårdnadshavarens plikt att barnets skolplikt uppfylls, se 7 kap 20 § Skollagen. Vårdnadshavaren riskerar att behöva betala vite om barnets skolplikt inte uppfylls på grund av vårdnadshavaren.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (329)
2021-02-25 Drogtest på gymnasiet
2021-02-09 får lärare ta elevers mobiler?
2021-01-31 Får elever bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder?
2021-01-31 Skolplikt och påföljder

Alla besvarade frågor (89565)