Kan ett barn få göra abort utan föräldrarnas vetskap?

2020-01-21 i Barnrätt
FRÅGA
om jag som 14 åring vill göra abort men inte kan säg tii mina föräldrar kan jaag göra abort ändå
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ja, det kan du som huvudregel. De som jobbar på abortmottagningen har tystnadsplikt. Det finns dock vissa undantag. Om du är i en situation där du riskerar att fara illa så kan vårdpersonalen ändå behöva kontakta en vuxen som har ansvar över dig eller socialtjänsten. Detta kan gälla exempelvis om du behöver besöka ett sjukhus eller om du blivit utsatt för våld.

Du kan få stöd på en ungdomsmottagning om du känner dig osäker över vad du ska göra. (UMO:s hemsida).Tystnadsplikt gäller även på ungdomsmottagningar med samma undantag.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?