FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott21/11/2020

Kan ett barn bli arvslös?

Kan min far göra mig arvlös?

Han är gift men degar inga gemensamma barn. Han har bara mig som barn. Vi har dålig relation och ingen kontakt. Vad kan göra för att ge mig minst möjligt av hans arv?

Jag vet att hus och mark äger han och hans fru.

Mvh X

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om din far kan göra dig arvslös och vad som kan påverka ditt kommande arv från din pappa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten.

Du kan inte bli arvslös

Svaret på din första fråga, om din far kan göra dig arvslös, är nej. Du är vad som kallas bröstarvinge och tillhör första arvsklassen vilket innebär att du har arvsrätt efter din far (ÄB 2 kap. 1§). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet, vilket innebär att du som ensam bröstarvinge får hela arvet. Denna andel är vad som kallas för arvslott. Din far kan dock påverka detta genom att skriva ett testamente där han frånsäger dig din arvslott. Dock finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen om inte ett testamente upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). I ditt fall utgör din laglott därmed hälften av arvet, vilket är det minsta möjliga arv du kan få.

Vad kan du göra för att få ut din arvslott?

Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du påkallar en jämkning av testamentet, vilket måste göras inom sex månader från att du delgivits testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Detta kan göras genom att du i samband med din fars bouppteckning meddelar testamentstagaren att du vill ha ut din laglott.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra BargabrielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?