Kan ett barn bli arvslös?

2019-12-19 i Laglott
FRÅGA
Min far gifte sig med en annan kvinna än min mor. Min far och kvinnan han är gift med har inga barn. Kvinnan har inga barn sedan tidigare.Finns det det något min far och kvinnan han är gift med kan göra som gör mig arvlös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter refererad till som ÄB. Här framkommer det att barn är direkta arvingar till sina föräldrar. I lagens benämns det som att barn är bröstarvingar till sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott som utgörs av halva arvslotten. Arvslotten i sin tur är utgångspunkten i den del som en arvinge ska ärva enligt lag. (7 kap. 1 § ÄB) Eftersom din far är gift så är hans fru en arvinge och har därför rätt till sin arvslott. Från din fråga verkar det som att din fars närmaste släktingar numera är du och hans fru, vilket innebär att ni båda kommer dela på din fars kvarlåtenskap. Då du inte är deras gemensamma barn har du rätt att begära ut din arvslott direkt vid din fars bortgång. (3 kap. 1 § ÄB)

Sammanfattning

Då du har rätt till din laglott, vilket som sagt är hälften av din arvslott, kan din far och hans fru inte göra dig helt arvslös. Utöver det som utgör din laglott står det din far fritt att testamentera bort sin egendom. Vid ett testamente så krävs det att du påkallar att du önskar få din laglott för att denne rätt inte ska gå förlorad. (7 kap. 3 § ÄB)

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (713)
2020-02-27 Gåva har inskränkt laglott - vem riktar man talan mot?
2020-02-26 Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (77468)