Kan ett barn bestämma att den ena förälder ska ha ensam vårdnad?

2017-10-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min dotter vill att jag ska ha ensam vårdnad över henne hon är 14 år eftersom hennes pappa bara nervärderar henne osv kan hon bestämma det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis svara på din fråga ifall din dotter kan bestämma att du ska få ensam vårdnad. Därefter kommer jag gå igenom hur man gör för att ansöka om ensam vårdnad.

Kan ett barn bestämma att den ena förälder ska ha ensam vårdnad?

Utgångspunkten vid vårdnadstvister är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Det är dock möjligt att ge den ena föräldern ensam vårdnad ifall det inte är förenligt med barnets bästa att vårdanden är gemensam. Det är alltså föräldrarna/föräldern som får ansöka om att upplösa den gemensamma vårdnaden och beslutet tas av antigen socialtjänsten eller tingsrätten. Barnet kan alltså inte själv bestämma vilken förälder som ska vara vårdnadshavare.

Hur får man ensam vårdnad?

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt, antingen genom att föräldrarna kommer överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller genom dom. Om du och fadern tror att ni kan komma överens i frågan om vårdnaden ska ni tillsammans vända er till socialtjänsten i er hemkommun. Om du inte tror att ni kan komma överens i frågan behöver du skicka in en stämningsansökan där du ansöker om ensam vårdnad till tingsrätten.

Tingsrätten kommer då att bestämma vem som ska ha ensam vårdnad om barnet eller om den gemensamma vårdnaden ska bestå. Om båda föräldrarna yrkar ensam vårdnad för egen del måste tingsrätten bestämma att en av dem ska få ensam vårdnad. Om någon av föräldrarna yrkar att tingsrätten ska bestämma att den gemensamma vårdnaden ska bestå kan tingsrätten döma till gemensam vårdnad mot den andras vilja.

När tingsrätten ska avgöra ifall den gemensamma vårdandaden ska upplösas utgår man huvudsakligen från två grunder. Den första grunden är att det föreligger samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Ett exempel på detta är när konflikten mellan föräldrarna är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet. Eftersom jag inte vet hur samarbetet mellan er föräldrar är kan jag inte avgöra ifall detta är en grund som blir aktuell i ert fall. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Exempel på detta är när den ena vårdnadshavaren har svåra alkohol/narkotikaproblem, är svårt psykiskt sjuk, misshandlar barnet eller utsätter barnet för sexuella övergrepp. Eftersom jag inte vet i vilken utsträckning din dotter upplever att pappans beteende påverkar henne kan jag inte heller avgöra ifall denna grund blir tillämplig.

Ifall du och din dotter behöver hjälp med att ansöka om ensam vårdnad rekommenderar jag dig att ta kontakt med en familjerättsbyrå som kan hjälpa er i processen.

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98494)