Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?

2021-12-06 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Vem äger upphovsrätten samt äganderätten till målade tavlor som målades av en då minderårig person på ca 16-17 år - och som efteråt hängdes upp i familjens då gemensamma egendom - men som nu, som myndig vill ha sina tavlor. Äger konstnären sin konst oavsett ålder vid skapelsen eller tvingas denne acceptera att tavlorna ingår i föräldrarnas bodelning vid skilsmässa? Dvs inte har rätt att få dem till eget förfogande?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av omständigheterna

Jag tolkar det som att det är erat barn som målat tavlorna och ni i form av föräldrar vill använda dem i bodelning vid skilsmässa. Jag kommer därför nu förklara vem som har upphovsrätten och vems egendom som tavlorna är för att svara på era frågor.

Vem har upphovsrätten?

Den som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till det (1:1 URL). Detta betyder att utgångspunkten är att den personen som målade tavlorna alltid kommer vara skaparen till tavlorna och inneha upphovsrätten.

Den ekonomiska upphovsrätten kan överlåtas, det vill säga övergå till annan person. Ingenting i omständigheterna tyder på att ett sådant överlåtande har skett och tillhör därför erat barn. Bestämmelser om överlåtelse om upphovsrätt finns i 3 kap URL.

Ekonomiska rätten

Som upphovsman så har denne en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det, göra och det tillgängligt för allmänheten (1:2 1st URL). Verket görs tillgängligt om det överförs till allmänheten. Exempelvis genom att lägga ut det på nätet, visa det på offentlig plats för allmänheten, när ett verk bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten (1:2 3st URL). Detta innebär att den den personen som målat tavlorna har rätt att förfoga över dem genom att tjäna pengar på dem.

Vems egendom är tavlorna?

Personen som har målat tavlorna var under arton år när tavlorna målades och fick inte vid detta tillfället råda över sin egendom (9:1 FB). Detta medför att när personen som målade tavlorna så fick denne inte råda över sin egendom.

Jag förutsätter att ni som föräldrar var hade gemensam vårdnad för upphovsmannen och var förmyndare dennes förmyndare (10:2 FB). Förmyndare ska förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna (12:1 FB). När en omyndigs föräldrar är förmyndare, bestämmer de hur tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras, om inte annat följer av denna balk eller annan författning (13:1 FB).

Med detta sagt så framgår ingen rätt på grund av föräldraskap eller förmyndarskap att äga upphovsrätten som en person under arton år har skapat. Det fanns ett krav på er som förmyndare att förvalta tavlorna vilket inte har medfört att ni äger egendomen. Att förvalta kan förklaras som att man tar hand om egendomen, när ni hängde upp den i er gamla egendom så kan det vara att betrakta som förvaltning. Att råda över någons egendom betyder inte att man äger den utan att man äger en egendom utan ger råd och tips. Ni kunde även företräda dem i angelägenheter som rörde tavlorna tidigare men även detta har inte gjort att ni varit ägare till dem.

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9:1 ÄktB). Därmed så skall endast er egendom ingå i bodelningen och inte den egendomen som ert barn har i form av tavlorna.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Carl Malmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?