Kan ett avtal rivas upp för att ändringar inte nedtecknats och undertecknats?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA
Undrar om ett Samarbetsavtal som i paragraf säger: Ändring av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen författade och undertecknade av parterna.Rivs hela avtalet upp & räknas avtalet som icke bindande då flertalet ändringar i avtalet ägt rum sedan tecknande & aldrig har skrivits ner & undertecknats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga finns det mellan två parter ett samarbetsavtal. Enligt avtalet krävs det skriftlighet och undertecknande av parterna för att dessa ska vara bindande. Sedan avtalet skrevs har det skett flertalet ändringar, dock har dessa aldrig skrivits ner och undertecknats. Du undrar om hela avtalet därmed kan rivas upp och avtalet kan räknas som icke-bindande.

Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. I ert fall innebär det att utgångspunkten är att det krävs skriftlighet och undertecknande för att ändringar och tillägg ska vara bindande. Om det görs ändringar/tillägg och dessa inte skrivits ner eller undertecknats är ändå huvudavtalet i sig bindande; dvs. hela avtalet rivs inte upp på grund av att det saknas nedskrivet och undertecknat gällande ändringar och tillägg. Trots klausulen om skriftlighet och undertecknande kan det argumenteras för att ändringarna ändå är bindande. Om det blir en tvist i domstol om vad som avtalats kan klausulen vara användbar ur bevissynpunkt för den part som anser att eventuella ändringar inte är bindande då de inte nedtecknats och undertecknats. Samtidigt kommer domstolen att göra en helhetsbedömning utifrån vad parternas intentioner verkligen varit (partsviljan). Om det betalats fakturor som avser tillägg kan det tala för att parterna haft en intention att göra tillägg till avtalet. Om båda parterna infogat sig efter ändringen kan det argumenteras för en bundenhet genom konkludent handlande.

I ditt fall går det inte för mig att ge ett svar på hur det eventuella avtalet ska tolkas. Däremot, som svar på din fråga, kommer inte avsaknaden av skriftlighet och undertecknande att innebära att hela avtalet rivs upp. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig för det fall att det uppstått en tvist om vad som avtalats. Juristen kan vara behjälplig med att tolka avtalet och att företräda dig och din ståndpunkt. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88320)