Kan ett avtal inte vara juridiskt bindande?

2020-01-31 i Avtal
FRÅGA
Hej, Jag jobbar som läkare och har nyligen påbörjat min ST-läkartjänst och med chef, handledare och studierektor gått igenom ett så kallat "ST-kontrakt" som en överenskommelse hur upplägget i min tjänst ser ut och att jag får gå på kurser etc. Detta skrivs under av alla 4 parter men efteråt kommenteras det att detta dokument inte är "juridiskt bindande". Kan det vara så att en överenskommelse som dokumenteras och skrivs under inte blir juridiskt bindande? Jag trodde att även muntligt avtal gäller och blev förvånad att ett påskrivet inte kan vara det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i avtalslagen.

Inom svensk rätt är ett avtal alltid juridiskt bindande oavsett dess form. Det följer av 1 § avtalslagen, där det föreskrivs att både ett anbud (ett erbjudande om att ingå ett avtal) och en accept (svar till erbjudandet) är bindande för de parter som gett anbudet och accepten.

Svensk avtalsrätt präglas av ett latinskt avtalsrättsligt uttryck som lyder "pacta sunt servanda", vilket betyder "avtal ska hållas" och är en rättsregel om att alla avtal är juridiskt bindande. Detta gäller även muntliga avtal, då avtalslagen inte gör någon skillnad på skriftliga och muntliga avtal när det gäller deras bundenhet. I praktiken är det dock mer fördelaktigt att ha ett skriftligt avtal då de är betydligt lättare att åberopa än muntliga avtal.

En förutsättning för att ditt tjänsteavtal ska vara bindande är att det framgår tydligt i avtalet vilka som är avtalsparter, vad som ska avtalas, hur länge avtalet ska gälla, samt era underskrifter. Framgår allt detta i ditt tjänsteavtal är det juridiskt bindande.

I ditt fall är det din arbetsgivare som har kommit med ett anbud och du som har kommit med en accept, och eftersom alla parter skrev på avtalet är det juridiskt bindande. Skulle det förekomma någon juridisk tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande bundenheten av tjänsteavtalet, kan du vara väl försäkrad om att det är ett juridiskt bindande avtal.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll