FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/03/2017

Kan ett avtal förlängas utan att avtalet medger det?

Hej,

Mitt företag har ett avtal med ett företag idag, avtalet löper ut 2017-08-30, jag har fått lov att pausa avtalet under några månader. om företaget godkänt att jag pausat det, kan de då förlänga det trots att det inte står något i avtalet.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Generellt gäller inom avtalsrätten att passivitet inte kan leda till ett avtal. Den som inte själv vill ingå ett avtal ska alltså inte bli bunden av ett avtal för att någon annan vill det. Det kan nämnas att i vissa situationer är det ändå möjligt att ingå ett avtal utan att man uttryckligen velat det, det vanligaste exemplet är om en hyresvärd har sagt upp ett hyreskontrakt, men hyresgästen fortsätter att betala hyran och hyresvärden inte invänder mot detta, så anses de två ha slutit ett nytt hyresavtal.

I vissa avtal står det hur avtalet kan förlängas, det kan till exempel stå att avtalet ska förlängas om en av parterna vill det, eller att det automatiskt ska förlängas om ingen säger upp det. Om någonting sådant står i avtalet så gäller självklart det som står där. Om ingenting sådant är avtalat så gäller dock att avtalet inte längre gäller efter att dess tid gått ut, och att ni måste ingå ett nytt avtal om ni vill fortsätta er affärsrelation.

Det bör dock vara reglerat i avtalet vad som gäller om du pausar det. Om tiden inte är uttryckt i tid (t ex "12 månader") utan har ett bestämt slutdatum så bör det datumet gälla oavsett om ditt företag utnyttjat möjligheten att pausa avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning