FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/08/2021

Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?

Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt får man inte använda ett av Transportstyrelsen återkallat körkort som giltig legitimation. Regler kring återkallelse av körkort regleras i körkortslagen (KörkL). Ett körkort kan återkallas vid ett antal tillfällen (5 kap. 3 § KörkL). Det finns även en s.k spärrtid då ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § KörkL). Ett körkort är en handling som i lagen även definieras som en urkund. En person som lämnar osanna uppgifter riskerar straff (15 kap. Brottsbalken (BrB)). Det är bland annat straffbart att missbruka en urkund (15 kap. 12 § BrB). Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs att gärningen medför fara i bevishänseende. Detta sker om man visar upp ett återkallat körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det då detta leder till att personen vilseleds. Alltså när man visar upp ett körkort som legitimation med vetskap om att det inte är giltigt åberopar man det sanningslöst såsom gällande för sig. Sålunda uppfyller agerandet nämnda kriterier för missbruk av urkund och är straffbart.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”