Kan ett ärende flyttas från en kommun till en annan?

Socialen i en kommun vill omhänderta tre barn (3,4,och 10år) pga av att deras mor är uttröttad. Avbryts processen genom att man byter kommun? Eller flyttas saken automatiskt till den nya kommunen där man inte är bunden av tidigare beslut i annan kommun?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

För frågor som rör socialtjänstens verksamhet är socialtjänstlagen (SoL) tillämplig.

Kan man flytta över ärenden till annan kommun?

Ett ärende kan flyttas från en kommun till en annan, om den enskilde har starkare koppling till den nya kommunen (2 a kap. 10 § SoL). Vid händelse av att en person flyttar till ny kommun kommer denne med all sannolikhet bedömas ha starkare koppling till den nya boendekommunen, varpå en överflyttning av ärendet kan genomföras.

Sker överflyttningen per automatik?

Överflyttning av ett ärende sker inte helt och hållet per automatik, utan det sker på begäran från den kommun som anser att ärendet ska flyttas över (2 a kap. 10 § stycke 2 SoL).

Den person som berörs av ärendet har dock möjlighet att påverka utfallet på så vis att ärendet flyttas först om det anses lämpligt med hänsyn till den enskildes önskemål (2 a kap. 10 § stycke 2 SoL).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänligen,

Cornelia AebeloeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”