Kan ett aktiebolag äga en bostadsrätt?

2019-09-25 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan ett aktiebolag vara delägare i en bostadsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras framförallt i bostadsrättslagen (BRL) och i bostadsrättsföreningens stadgar.

Vem kan bli medlem i en bostadsrättsförening?

Det är föreningens stadgar som i första hand avgör vem som kan bli medlem i bostadsrättsföreningen (2 kap. 1 § BRL). Det är inte helt ovanligt att en bostadsrättsförening inte tillåter juridiska personer att bli medlemmar i en bostadsrättsförening. Trots att stadgarna tillåter att en juridisk person blir medlem i bostadsrättsföreningen kan den juridiska personen förvägras inträde i föreningen om lägenheten inte är avsedd för fritidsändamål (2 kap. 4 § BRL). I vissa fall finns det alltså hinder mot att en juridisk person, ett aktiebolag, förvärvar medlemskap i bostadsrättsföreningen. I första hand är det när föreningens stadgar inte tillåter att en juridisk person förvärvar medlemskap, och annars kan föreningen ändå vägra inträde. Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får endast ske till föreningens medlemmar som huvudregel (1 kap. 3 § och 6 kap. 1 § första stycket BRL).

När en juridisk person ändå får utöva bostadsrätten

Det finns undantag för när en juridisk person inte är medlem i föreningen men ändå får utöva bostadsrätten. Detta gäller när man köpt bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten (6 kap. 1 § andra stycket BRL). Denna bostadsrätt kan man säga finns kvar i 3,5 år, sedan kan föreningen tvångsförsälja bostadsrätten för den juridiska personens räkning (6 kap. 1 § andra stycket BRL).

Fåmansföretagsregler

Innan fanns det skattemässiga stoppregler för fåmansföretagare som i vissa fall kunde leda till att aktiebolag inte fick köpa bostadsrätter. Dessa regler är dock slopade sedan några år tillbaka och därför finns det inte några skattemässiga hinder som sätter stopp för juridska personer att stå som ägare på bostadsrätter. Däremot kan det uppkomma skattemässiga konsekvenser av att aktiebolag står som ägare, men det är en helt annan fråga.

Sammanfattning

Det finns ingen uttrycklig lag som säger att aktiebolag inte får vara ägare eller delägare i en bostadsrätt. Däremot kan det i föreningens stadgar finnas villkor om att juridiska personer inte får förvärva medlemskap, och i de fallen kan inte den juridiska personen äga bostadsrätten. Även om föreningen tillåter att juridiska personer förvärvar medlemskap kan de förvägras medlemskap i det specifika fallet.

Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag A8driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-25 16:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (941)
2019-10-22 Begränsning av skada och överklagande
2019-10-15 Jag bor i en bostadsrätt. Ett byggföretag ska ersätta fuktskadade fasader. Balkongerna kommer att ersättas, men byggföretaget kommer inte att ge ersättning om man måste riva upp och återställa t.ex. golvet på balkongen. Vad gäller?
2019-10-15 Förverkande av bostadsrätt
2019-10-14 Vad gör jag om det är alldeles för varmt i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (73865)