Kan ersättningsskyldig mot övriga arvingar uppstå vid förskott på arv?

2018-11-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hejvi är 2 syskon. Jag har fått ett hus i förskott på arv av min far 2004 som nu avlidit. Nu visar det sig att det inte finns några tillgångar att ärva kvar. Måste jag ersätta mitt syskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga erfordrar enbart ett kort svar då bestämmelserna på området är tydliga. Sådan gåva som givandet av fastigheten utgör ska avräknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om värdet av vad du mottagit inte till fullo kan avräknas för att den motsvarar ett större värde än din arvslott uppstår återbäringsskyldighet enbart om bestämmelse därom träffats då förskottet gavs (6 kap. 4 § ÄB). Om sådan bestämmelse inte träffades råder således ingen ersättningsskyldighet. Utifrån din fråga framgår inte till vilka villkor du erhöll fastigheten, men huruvida eventuell återbäringsskyldighet bestämdes lär du själv vara medveten om.

Kortfattat svar: ersättningsskyldighet uppkommer inte för den som fått förskott överstigande arvslotten om inte annat avtalats.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll