Kan ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring utmätas?

2020-08-18 i Utmätning
FRÅGA
ja har skulder hos kfm o har en sjuko olyckfalls försäkring , ha fått diabetes så ja kan få ersättning där ifrån kan kfm utmäta dom
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).

Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.

För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert.

Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål ska avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske efter högst ett par dagar (3–4 dagar) för att dröjsmål inte ska ha inträffat.

Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?