Kan ersättning för anhållande göra att bidrag nekas?

Hej.

Jag blev anhållen i tre dagar och efter rättegång nu blev jag friad.

Kommer begära ersättning för tiden jag var anhållen.

Frågan är om jag får ersättning av staten kommer då socialen som tillhör staten att räkna det som en inkomst och neka mig bidrag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om ersättning från staten för anhållandet kan göra att du nekas bidrag används lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) samt socialtjänstlagen (SoL).

Om staten frihetsberövat dig kan du ha rätt till ersättning från staten för de skador som du orsakats av frihetsberövandet, anhållandet i detta fall (frihetsberövandelagen 1 §). Ersättningen kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst och andra utgifter (frihetsberövandelagen 7 §). Frågan är om denna ersättning ska göra att ditt socialbidrag sätts ned.

Rätten till socialbidrag regleras i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SoL 4 kap. 1 §). I detta fall är det formuleringen "själv kan tillgodose sina behov" som blir viktig. Man ska alltså bedöma om du kan uppfylla behovet och om alla andra möjligheter än socialbidrag är uttömda. Till detta räknas alltså alla de egna tillgångarna.

Eftersom socialbidragets funktion är att vara det yttersta skyddsnätet för människors försörjning så kan inte vissa tillgångar avräknas, inte heller skadestånd. En individuell bedömning ska dock alltid göras (Prop. 2000/01:80 s 93 ff). Ersättningen för anhållandet lär alltså med största sannolikhet inte undantas från bedömningen och ersättningen för anhållandet bör därmed göra att socialbidraget kan nekas eller sättas ned.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000