Kan ersättning för anhållande göra att bidrag nekas?

2021-06-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej.Jag blev anhållen i tre dagar och efter rättegång nu blev jag friad.Kommer begära ersättning för tiden jag var anhållen.Frågan är om jag får ersättning av staten kommer då socialen som tillhör staten att räkna det som en inkomst och neka mig bidrag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om ersättning från staten för anhållandet kan göra att du nekas bidrag används lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen) samt socialtjänstlagen (SoL).

Om staten frihetsberövat dig kan du ha rätt till ersättning från staten för de skador som du orsakats av frihetsberövandet, anhållandet i detta fall (frihetsberövandelagen 1 §). Ersättningen kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst och andra utgifter (frihetsberövandelagen 7 §). Frågan är om denna ersättning ska göra att ditt socialbidrag sätts ned.

Rätten till socialbidrag regleras i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SoL 4 kap. 1 §). I detta fall är det formuleringen "själv kan tillgodose sina behov" som blir viktig. Man ska alltså bedöma om du kan uppfylla behovet och om alla andra möjligheter än socialbidrag är uttömda. Till detta räknas alltså alla de egna tillgångarna.

Eftersom socialbidragets funktion är att vara det yttersta skyddsnätet för människors försörjning så kan inte vissa tillgångar avräknas, inte heller skadestånd. En individuell bedömning ska dock alltid göras (Prop. 2000/01:80 s 93 ff). Ersättningen för anhållandet lär alltså med största sannolikhet inte undantas från bedömningen och ersättningen för anhållandet bör därmed göra att socialbidraget kan nekas eller sättas ned.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96475)