Kan ens uppehållstillstånd förlängas efter en skilsmässa?

Jag är gift och bor med honom i 4 år. Vi vill skilja oss men jag har inget permanent uppehållstillstånd. Jag har för närvarande 1 års uppehållstillstånd, kan jag förlänga mitt uppehållstillstånd efter skilsmässa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen (UtlL) och jag kommer därför utgå från denna nedan. 

Svaret på din fråga beror till stor del på om det uppehållstillstånd du nu har beviljades på grund av anknytning till din man, dvs på grund av att ni var gifta (UtlL 5 kap. 3 § st 1 p. 1). Jag utgår från att det är så i ditt fall. Skulle det vara så att du har fått uppehållstillstånd på annan grund, alltså utan någon koppling till er relation, har inte en skilsmässa samma påverkan på en ansökan om förlängning. 

Kan du förlänga ditt uppehållstillstånd efter en skilsmässa?

För att beviljas förlängt uppehållstillstånd krävs som utgångspunkt att du fortfarande är tillsammans med din partner (5 kap. 16 § st 1). Det finns dock undantag som gör att det kan förlängas även om ni skiljer er. Vid en sådan bedömning tar man hänsyn till den anknytning du har till det svenska samhället och om andra skäl talar mot att tillståndet ska återkallas. Det man kollar på då är tex levnadsomständigheter, om man har barn i Sverige, familjeförhållanden och hur länge man bott i Sverige. Det kan alltså påverka din möjlighet att förlänga ditt uppehållstillstånd om ni har barn ihop eller annan familj i Sverige, att du har varit här en längre tid, har ett jobb, en utbildning eller på annat sätt anpassat dig till det svenska samhället. Det kan också vara olika former av humanitära skäl tex om det är farligt för dig att återvända till ditt hemland eller om du är allvarligt sjuk. Slutligen finns ett undantag om ert förhållande har upphört främst på grund av att du har utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av den andra partnern. 

Jag vet inte tillräckligt mycket om din situation för att säga hur bedömningen kan bli men detta är omständigheter som kan påverka din situation och göra att du trots allt kan förlänga ditt uppehållstillstånd.  

Andra möjligheter

Det finns också möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på annan grund än anknytning såsom för arbete, studier eller av skyddsskäl på grund av fara i hemlandet.  

Sammanfattning

En skilsmässa kan påverka en förlängning av ditt uppehållstillstånd om detta har beviljats på grund av anknytning till din man som du nu längre inte har en relation med. Det finns däremot undantag från denna regel och andra skäl till att beviljas uppehållstillstånd som du hade kunnat åberopa beroende på din situation. Det beror alltså till stor del på omständigheterna i ditt specifika fall.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Selma HernqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”