Kan ens avtalspart kräva att man säger upp avtalet på ett visst sätt?

2021-07-30 i Avtal
FRÅGA
Räcker det med att säga upp ett avtal/tjänst genom att maila och säga "Jag vill säga upp detta"? Kan ett bolag kräva t.ex. kundnummer eller personnummer för att kunna säga upp tjänsten? Hur blir det om det står i deras allmänna villkor "Vid uppsägning som inte sker genom Kundzon ska kundnummer och person- eller organisationsnummer uppges"?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär.

Avtalsparter kan komma överens om att uppsägning av avtal ska ske på ett specifikt sätt

Det råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär att parterna som ingår ett avtal kan komma överens om egna villkor, så länge dessa inte går emot tvingande lagstiftning. Parter sinsemellan kan alltså komma överens om att uppsägning av avtal ska gå till på ett specifikt sätt.

Hur du ska gå till väga för att säga upp ditt avtal med bolaget verkar vara reglerat i er gemensamma överenskommelse. Det innebär att du måste följa villkoren för att få till en giltig uppsägning. Du måste alltid uppge person- eller organistionsnummer om du inte säger upp avtalet genom deras Kundzon.

Om du är konsument i förhållande till bolaget kan det finnas viss skyddslagstiftning som kan ogiltighetsförklara sådana avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de som föreskrivs i lag. Jag har dock tyvärr ingen kännedom om din och bolagets relation eller vad mer som föreskrivs i avtalet mellan er. Jag utgår därför från att ert avtal inte omfattas av tvingande lagstiftning och att ni som parter då måste följa era överenskomna villkor.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1539)
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

Alla besvarade frågor (95869)