Kan ena vårdnadshavaren av ett barn flytta till annan ort utan att andra vårdnadshavaren ger samtycke till detta?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag och sonens mamma bor på Gotland, mamman har träffat en ny på fastlandet och har planer på att flytta och med detta så vill hon att våran son ska pendla dessa timmar när det är min respektive hennes vecka. Jag tycker detta inte är något bra alls hon säger att det inte påverkar våran son något. Hur ska vi göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag förstår din situation, turas ni om att ha sonen varannan vecka. Sonens mamma vill nu flytta från Gotland till fastlandet, vilket innebär ett större pendlingsavstånd för sonen. Jag tolkar din fråga som att du nu undrar om det är tillåtet att din sons mamma flyttar till fastlandet, trots att du inte tycker att detta är okej.

Regler om vårdnad av barn och boendesituation finns i föräldrabalken, förkortad FB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär, och sedan applicera dessa på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva med en sammanfattning samt rekommendationer på hur du kan gå vidare med din fråga.

Gemensam och ensam vårdnad
Om en vårdnadshavare får flytta till annan ort utan samtycke är beroende av om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad av barnet. Det är nämligen så att en vårdnadshavare har rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Om det då skulle vara så att någon av er har ensam vårdnad av barnet, så behöver man inte den andre förälderns samtycke för att flytta. I ert fall förstår jag det dock som att ni har gemensam vårdnad, utifrån de omständigheter som du beskriver.

Har man gemensam vårdnad, så ska beslut om barnets angelägenheter fattas tillsammans (6 kap. 11 § samt 6 kap. 13 § FB). Det betyder att, i ditt fall, kan inte sonens mamma själv bestämma att flytta till fastlandet utan att komma överens om detta med dig först. Om ni kan komma överens om något som passar bra för er båda och er son, kan ni skriva ett skriftligt avtal om detta som sedan ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 14a § 2 stycket FB).

Om ni inte kommer överens
Om ni inte kan komma överens själva, kan någon av vårdnadshavarna ansöka att domstol besluta i frågan (6 kap. 14a § 1 stycket FB). Det betyder att om du och mamman inte kan komma överens om hur ni ska göra, kan ni vända er till domstol. Domstolen kommer då se till er sons bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Det betyder att domstolen exempelvis kan komma att bedöma om pendlingsavståndet är för långt eller inte, med hänsyn till vad som är bäst för er son.

Sammanfattning och rekommendation
Så som jag uppfattat er situation, så har ni gemensam vårdnad om er son. Det betyder att din sons mamma inte utan samtycke från dig kan flytta från Gotland till fastlandet. Detta är något som ni båda två måste komma överens om. Om ni kan komma överens till en lösning som passar er båda och er son, är det bra att skriva ett skriftligt avtal gällande detta. För att ett sådant avtal ska vara gällande måste det vara skriftligt och ska godkänns av socialnämnden.

Skulle det vara så att ni inte kommer överens, eller att sonens mamma väljer att flytta ändå, kan du ansöka om att domstol ska besluta i frågan. Domstolen kommer då ta hänsyn till er sons bästa, där pendlingsavståndet kan ha stor betydelse för vad som är lämpligt.

Skulle du behöva hjälp med hur du ska gå till väga om det är så att ärendet hamnar i domstol, kan du ta kontakt med någon av våra jurister här: https://lawline.se/boka

Du är också välkommen att höra av dig till oss via telefon, om du har fler frågor och funderingar: 08-533 300 04

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa till och besvara din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen, om du har fler frågor!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96580)