Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?

Hej,

Har en fråga angående kronofogden.

Jag har ett x antal skulder som jag inte kan betala och ska söka om skuldsanering .

Min sambo har köpt en bostadsrätt för sina egna pengar och kontraktet står på henne

Vi har även skrivit ett samboavtal där de står att bostadsrätten tillhör henne

Kronofogden kan väl inte ta hennes bostadsrätt för att jag har skulder ?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lag utgör en bostadsrätt lös egendom. Enligt 4 kap 17 § utsökningsbalken (UB) får lös egendom utmätas för att täcka skulder om det framgår att den tillhör gäldenären (= den skuldsatta, i detta fall du). Ni får då bevisa att lägenheten inte tillhör dig, vilket inte borde bli särskilt svårt eftersom den står på henne.

Eftersom ni nu har skrivit ett samboavtal som anger att bostadsrätten är hennes resulterar det i att den inte kan utmätas för att täcka dina skulder. I 9 § sambolagen (2003:376) (SamboL) anges att sambor får avtala om att vilken egendom som ska eller inte ska ingå i en bodelning, dvs vilken egendom som ska utgöra samboegendom. Formkraven hittas i 9 § 2 st. SamboL. Det ska vara ett skriftligt avtal som är undertecknat av er båda.

En gemensam bostad som är köpt av endast den ena sambon men för bådas gemensamma bruk är enligt presumtion samboegendom, 3 § SamboL. Om hon köpte lägenheten för sina egna pengar men till er båda så hade den alltså kunnat utmätas för att täcka dina skulder, förutsatt att ni inte hade skrivit ett samboavtal.

Vad innebär detta för er?

Förutsatt att formkraven för samboavtalet är uppfyllda kommer Kronofogden inte kunna utmäta hennes lägenhet för att täcka dina skulder. Hon får behålla lägenheten och ni kan bo kvar.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Josefine JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo