Kan ena sambon motsätta sig bodelning?

FRÅGA
HejMin kompis och hennes pojkvän har gjort slut. Hon stod som ensam på kontraktet till en 1hands hyreslägenhet. De flyttade in samtidigt och bott där i 5månader. Det är inte överens om saker som tex möbler och djur. Om hon är intresserad av en jurist men han inte går med på det, vad är det som gäller om de inte kan lösa detta på egen hand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din kompis och hennes ex-pojkvän verkar ha bott stadigvarande tillsammans i ett parförhållande utgår jag ifrån att de varit sambos i lagens mening, SamboL 1 §. Jag utgår även ifrån att din kompis och hennes ex-pojkvän har flyttat isär, då detta krävs för att ett samboförhållande i lagens mening ska anses ha upphört, SamboL 2 §, 1st, 2p.

Din kompis kan begära att samboegendomen delas upp mellan henne och hennes ex-pojkvän genom bodelning, SamboL 8 §. Denna begäran måste hon då framställa inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Hennes ex-pojkvän är skyldig att medverka till att bodelning görs, och i annat fall kan en bodelningsförättare förordnas, SamboL 26 §.

Det som kommer att ingå i bodelningen är all samboegendom, dvs sambors gemensamma bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning, SamboL 3 §. Eftersom du skriver att din kompis och hennes pojkvän flyttade in i hyreslägenheten tillsammans anses de ha förvärvat den för gemensam användning och den ska således ingå i bodelningen. Med bohag menas möbler, och detta kommer alltså också att ingå i bodelningen om de köpt möblerna med avsikten att använda dem gemensamt.

Vad gäller djur utgör de inte samboegendom och kommer följaktligen inte ingå i en bodelning. Avgörande kan därför bli vem som köpt djuret. Har din kompis och hennes ex-pojkvän köpt djuret tillsammans anses de äga lika stor del av det, varför Samäganderättslagen skulle kunna bli tillämplig, SamäganderättsL 1 §. Kan de då inte enas om vem som ska få djuret kan rätten utse en god man som får ta hand om djuret tills vidare, SamäganderättsL 3 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2997)
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?

Alla besvarade frågor (95697)