Kan ena föräldern själv ändra barnets folkbokföringsadress?

2021-02-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Min son som är 15 år flyttade hem till mig på heltid 17 Januari men min ex-fru vägrar göra adressändring för honom vilket innebär att jag inte kan begära underhållstöd, skatteverket rådde mig att göra polisanmälan men polisen råder mig att kontakta en jurist, hur ska jag gå till väga? Vad kan jag göra
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Som jag uppfattat det har din och din ex-frus gemensamma son som är 15 år flyttat hem till dig på heltid. Du vill göra en folkbokföringsändring och hon vill inte detta. Frågan är vad du kan göra för att få till stånd en sådan adressändring eller hur du i övrigt bör gå till väga. Utifrån dessa premisser kommer jag att besvara din fråga.

Huvudregeln är gemensamma beslut för barn under 18 år

Beträffande barns folkbokföring är det så att när barn har två vårdnadshavare gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt (FB 6 kap. 11 - 13 § §). I regel krävs alltså att beslut som rör barnets angelägenheter fattas gemensamt av barnets föräldrar, så till vida båda två är vårdnadshavare enl. 6:1 FB. Jag förutsätter att så är fallet för er och att ni båda är vårdnadshavare men att ni kommit överens om boendet.

Skatteverket kan trots kravet på gemensamma beslut göra en utredning som leder till en ändring

Just avseende folkbokföring så är saken något mer speciell. Huvudregeln är dock densamma: Om endast en av två vårdnadshavare ensam gör en flyttanmälan till skatteverket för att ändra ett barns folkbokföring och den andra vårdnadshavaren inte samtycker så avvisas den flyttanmälan för barnet ( folkbokföringslagen 30 § ). Efter att flyttanmälan har avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan. På så sätt är en i och för sig verkslös anmälan om folkbokföringsändring ändå en möjlighet att gå framåt i denna fråga. Skatteverket beaktar då var ert barn ska vara folkbokfört. Detta är i regel där barnet faktiskt bor, där barnet har sin dygnsvila, om barnet bara bor hos en förälder ska barnet vara folkbokfört på den adressen ( folkbokföringslagen 7 § ). När föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna så gäller dock i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar ( folkbokföringslagen 7a §). Eftersom att er son inte bor lika mycket, utan endast hos dig, kommer troligen Skatteverket att göra en utredning som leder till en folkbokföringsändring.

Er son har en rätt att göra en egen anmälan om ändring när han fyller 16.

Barn som har fyllt 16 år har dessutom rätt att själv göra en flyttanmälan ( folkbokföringslagen 30 § ). Detta är givetvis ett sätt att gå till väga, förutsatt att er son är villig att göra detta, när han väl fyllt 16 år.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du skicka in en ändringsförfrågan bara du och sedan låta skatteverket göra en utredning som möjligen leder till en ändring. Alternativ två är att vänta tills din son fyller 16 och låta honom göra en egen ansökan; självfallet på hans egna villkor då det är hans eget intresse som ska förfogas över. Mitt råd är att du kontaktar en jurist för att få till stånd en bra kommunikation med Skatteverket.

Hoppas att mitt svar var till någon hjälp.

Allt gott.

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?