FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist17/01/2019

Kan ena föräldern sätta stopp för en resa?

Hej

Kan den förälder där barnen bor till största delen (i det här fallet moderna) bestämma att den andre föräldern inte kan ta med sina barn på en semesterresa utomlands. Vi pratar om 11 dagar till Spanien i just detta fallet. eller att barnen inte får vistas hos den andre föräldern mer än en vecka sammanhängande under sommaren? Föräldrarna har gemensam vårdnad och fadern har sina barn varannan helg,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår att vårdnaden är gemensam för båda föräldrarna och det har stor betydelse för frågan. Det framgår även att föräldrarna lever isär, vilket innebär att en förälder är s.k. boendeförälder och den andra blir då umgängesförälder. Boendeföräldern är den föräldern där barnet är folkbokfört, men båda föräldrarna har fortfarande lika ställning i förhållande till barnet. Nedan går jag igenom vad som gäller vid gemensam vårdnad och sedan en kort sammanfattning i slutet vad detta innebär i denna specifika situationen.

Gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad har ni som vårdnadshavare rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i era barnens personliga angelägenheter och ska i takt med barnens stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnens vilja och önskemål. Detta innebär som utgångspunkt att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt, med undantag från mindre beslut av vardagskaraktär. När det gäller utlandsresor är rättsläget lite oklart.

Utrikesdepartementet har skrivit i sin publikation om "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" att en utomlandsresa kräver den andre vårdnadshavarens samtycke. Publikationen ger dock inte svar på om detta även ska gälla för kortare semesterresor under umgängestiden med den andre föräldern. Lagen reglerar inte uttryckligen utomlandsresor men enligt praxis kan man generellt säga att kortare semesterresor inom och utrikes med barnet är något som är svårt för den andre vårdnadshavaren att motsätta sig förutsatt att det inte finns skäl som talar för att det inte skulle vara det bästa för barnet. Detta innebär att även om utrikesdepartementet säger att det krävs ett samtycke från den andre vårdnadshavaren (vilket de kräver utifrån syftet att motverka olovligt bortförande) så anser svensk familjerätt även att båda föräldrarna måste ha viss möjlighet att umgås på olika sätt med barnet när det är deras vecka utan att konstant informera och fråga andre föräldern om lov.

När det kommer till att den ena föräldern bestämmer upplägget för när barnen ska vara hos den ena eller den andra så är det felaktigt. Vid gemensam vårdnad ska besluten fattas gemensamt. Om man har svårt att komma överens kan man ansöka om samarbetssamtal hos kommunen som då hjälper båda parterna att enas vid en överenskommelse som de kan skriva ner till ett bindande avtal. Utgångspunkter är att man ska dela lika på tiden, så långt det är möjligt beroende på olika förutsättningar hos föräldrarna.

Sammanfattning i denna situationen
I och med att denna frågan rör två vårdnadshavare med gemensam vårdnad är rättsläget oklart kring semester. Vårdnadshavarna ska som nämnt gemensamt bestämma och det är alltid bäst att båda samtycker, men ena föräldern kan inte hindra den andra förälderns beslut utan grund, speciellt inte enbart för att man är boendeföräldern. Man får alltså göra en bedömning i varje enskilt fall. I detta fall gäller det en resa till Spanien, vilket inte är en riskfylld resa och det är endast 11 dagar så om det inte väsentligt påverkar barnens skolgång (om de har skolplikt) och skolan godkänner så finns det inga skäl som motiverar att hindra barnens resa utifrån de omständigheter som framgår av frågan. Om vårdnadshavarna inte är kapabla till att enas så rekommenderar jag att söka hjälp hos familjerätten. Dem medlar fram en överenskommelse kring hur vårdnaden och umgänget ska skötas och skriver avtal om detta, vilket är bindande för båda och man undviker konflikter som dessa.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare