Kan ena föräldern kräva ensam vårdnad? Kan styvförälder adoptera barn utan samtycke från förälder?

2020-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har 2 barn på 10 och 12 år som bor hos deras pappa och styvmamma och har gjort i ca 8år. (Jag har tidigare haft barnen varannan helg men nu de senaste ca 2-3årwn har de bott heltid hos deras pappa och styvmamma då jag mått psykiskt dåligt. (Krävs en lång förklaring om varför och avgör kanske inte svaret direkt här men deras pappa har varit väldigt dum mot mig i form av psykisk och fysisk misshandel) iallafall så undrar jag om barnets styvmamma alternativt pappa kan ta vårdnaden och adoptera barnen så att jag inte har något band till dom längre? Hur går jag då tillväga isåfall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att ni för tillfället har gemensam vårdnad om barnen. Regler om vårdnad och adoption hittas i föräldrabalken (FB).

Kan barnens pappa och/eller styvmamma få vårdnaden om barnen?

Det finns två sätt att ändra vårdnaden på; antingen genom ett avtal mellan föräldrarna om man är överens eller genom en dom från tingsrätten om man inte är överens (6 kap. 5 § 3 st. FB).

Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). När det gäller vårdnad är utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. För att en förälder ska få ensam vårdnad mot den andra förälderns vilja krävs därför särskilda skäl. Ett skäl kan vara att det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att föräldrarna därför inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna. Ett annat skäl kan vara om en förälder är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet negativt, t.ex. om föräldern har ett alkoholmissbruk eller bristande omsorgsförmåga.

Kan barnens styvmamma adoptera barnen?

Vanligtvis krävas att båda vårdnadshavarna samtycker till adoptionen. Enligt nuvarande ordning krävs dock inte samtycke från en förälder som lider av en allvarlig psykisk störning, befinner sig på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl (4 kap. 8 § FB). Även om samtycke inte skulle krävas kan förälderns åsikt vara av viss betydelse för genomförandet av adoptionen. Rätten ska nämligen, om möjligt, inhämta förälderns åsikt även fast denna inte är avgörande. Förälderns åsikt ska nämligen vägas in i den lämplighetsbedömning som genomförs vid en aktuell adoption.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis kan barnens pappa inte få ensam vårdnad utan att du får tillfälle att bestrida detta. Han kan endast få ensam vårdnad genom en dom om du inte samtycker till detta. Den starka huvudprincipen är dock att gemensam vårdnad är det bästa för barnen och det krävs därför ganska mycket för att en förälder ska beviljas ensam vårdnad. När det kommer till adoption är huvudregeln att ditt samtycke krävs. Utan ditt samtycke kan adoptionen inte genomföras. Även om skäl skulle föreligga för att ditt samtycke inte krävs kan din invändning om att adoption inte ska ske vägas in i bedömningen om adoptionen är lämplig. Om det skulle vara så att barnens pappa söker få ensam vårdnad eller om styvmamman söker adoptera barnen rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist som kan biträda dig i processen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91353)