Kan ena föräldern få ensam vårdnad genom begäran i domstol?

2020-11-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, min. bror och hans sambo har bestämt sig för att gå skilda vägar och tjejen vill flytta till en annan stad med pojken på 6månader (77mil bort) men pågrund av alla deras problem vill inte min bror skriva på papper pågrund av att han är rädd att förlora sin son och nu hotar barnets mormor med att om han inte skriver på papper så kommer de gå till domstol med ärendet och att han kommer förlora fallet. Min fråga är då om det är som mormorn säger? Kan mamman få ensam vårdnad bara sådär? Min bror är den enda som arbetet och dragit in pengar till familjen sedan han och mamman blev tillsammans. De har då gjort att ekonomin inte har varit den bästa som då i sin tur har gjort att han inte haft så mycket tid som han velat med sonen så jag undrar även om det är större chans att mamman får vårdnaden av barnet pga det.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnadstvist kallas den rättsliga process när man avgör ett barns vårdnad. Detta finns reglerat i föräldrabalken (FB).

Besluta om vårdnad genom avtal

Barnet i fråga står alltså i dagsläget under båda föräldrarnas vårdnad. Detta kan ändras genom antingen dom eller avtal. Om jag har förstått din fråga rätt är de papper barnets mamma vill att din bror skriver på ett vårdnadsavtal (6 kap. 6 § FB). Det krävs i sådana fall att de båda är eniga.

Besluta om vårdnad genom dom

Om din bror och mamman inte kommer överens är det som mormorn säger möjligt att gå till domstol och begära ändring i vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Så för att svara på din första frågan är det alltså sant att domstolen kan besluta om ensam vårdnad "bara sådär". Däremot är det inte säkert att domstolen skulle besluta att det är mamman som får vårdnaden och inte din bror. Domstolen kan även besluta om att bevara den gemensamma vårdnaden.

Avgörandet i detta fall

Hur en domstol hade dömt är svårt att säga på förhand. Aspekter som ska vägas in i beslutet är bl.a föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket) och barnets bästa (6 kap. 2a § FB).

Att det är hon som väljer att flytta 77 mil bort och mer eller mindre kräver att din bror ska ge upp vårdnaden innebär att hon försvårar barnets möjlighet till en nära och god kontakt till båda föräldrar, vilket står uttryckligen inte är förenligt med barnets bästa. Dessutom kan detta tala för att mamman inte värnar om samarbete mellan föräldrarna. Detta skulle alltså kunna tala till din brors fördel. Att mamman har haft närmast relation med pojken kan däremot tala för att mamman skulle få ensam vårdnad.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga hur domstolen hade dömt i ditt fall. Det kan även finnas fler väsentliga detaljer i just deras situation. Däremot är det enligt min bedömning inte självklart att det är mamman som skulle få ensam vårdnad om ärendet togs till domstol.

Umgängesrätt

Oavsett vad som händer är det viktigt att veta att barnet har rätt till umgänge med båda föräldrar (6 kap. 15 § FB). Om den ena föräldern har ensam vårdnad innebär det därav inte att barnet aldrig mer får träffa den andra föräldern.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade, och önskar er lycka till med ärendet.

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93238)