Kan en vårdnadshavare neka den andra föräldern att åka utomlands med barnet vid gemensam vårdnad?

2017-09-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan den ena förälden neka den andra förälden att åka utomlands på semester med barnet? De handlar om 1vecka och dom har delad vårdnad.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna beslut tillsammans

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken 6 kap. Om föräldrarna delar på vårdnaden av barnet innebär det att de har gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna gemensamt fattar beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (FB 6:13). Som utgångspunkt gäller därför att en förälder inte kan åka utomlands med barnen utan den andra förälderns tillåtelse. Lagen reglerar inte uttryckligen vad som gäller vid utlandsresor.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om barnet. Det förutsätter att den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller till nackdel för barnet.

Boföräldern har rätt att fatta beslut om den dagliga omsorgen

Vidare så har även den föräldern som bor med barnet (boföräldern) rätt att ensamt fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2st). Båda vårdnadshavarna behöver därför inte delta i alla vardagliga avgöranden. Boföräldern får däremot inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Den allmänna uppfattningen är att ett beslut rörande en kortare utlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Troligtvis anses en resa på 1vecka som en kortare utlandsresa. Viktigt att komma ihåg är att resan inte får kränka barnets umgängesrätt med den andra föräldern.

Samtidigt har Utrikesdepartementet i sin publikation "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" skrivit att vid resa utomlands med barn krävs samtycke från den andra vårdnadshavarens. Publikationen förtydligar dock inte om detta även gäller vid kortare resor utomlands.

Generellt innebär detta att det vid gemensam vårdnad i normalfallet är svårt för en förälder att utan sakliga skäl motsätta sig en kortare semesterresa utomlands.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94235)