Kan en vårdnadshavare neka den andra föräldern att åka utomlands med barnet vid gemensam vårdnad?

2017-09-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Kan den ena förälden neka den andra förälden att åka utomlands på semester med barnet? De handlar om 1vecka och dom har delad vårdnad.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad fattar föräldrarna beslut tillsammans

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken 6 kap. Om föräldrarna delar på vårdnaden av barnet innebär det att de har gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna gemensamt fattar beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (FB 6:13). Som utgångspunkt gäller därför att en förälder inte kan åka utomlands med barnen utan den andra förälderns tillåtelse. Lagen reglerar inte uttryckligen vad som gäller vid utlandsresor.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om barnet. Det förutsätter att den andra vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller till nackdel för barnet.

Boföräldern har rätt att fatta beslut om den dagliga omsorgen

Vidare så har även den föräldern som bor med barnet (boföräldern) rätt att ensamt fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2st). Båda vårdnadshavarna behöver därför inte delta i alla vardagliga avgöranden. Boföräldern får däremot inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Den allmänna uppfattningen är att ett beslut rörande en kortare utlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Det går dock inte att säga exakt vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Troligtvis anses en resa på 1vecka som en kortare utlandsresa. Viktigt att komma ihåg är att resan inte får kränka barnets umgängesrätt med den andra föräldern.

Samtidigt har Utrikesdepartementet i sin publikation "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" skrivit att vid resa utomlands med barn krävs samtycke från den andra vårdnadshavarens. Publikationen förtydligar dock inte om detta även gäller vid kortare resor utomlands.

Generellt innebär detta att det vid gemensam vårdnad i normalfallet är svårt för en förälder att utan sakliga skäl motsätta sig en kortare semesterresa utomlands.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Charlotta Nermark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98465)