FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt11/11/2022

Kan en vårdnadshavare med gemensam vårdnad förlora sin rätt att bestämma i frågor angående sina barns skolgång genom att flytta till en grannkommun?

Hejsan! Jag har en fråga om delad vårdnad och flytt. Jag har i dagsläget delad vårdnad för mina två barn vilket innebär att jag har de varannan vecka. Jag bor i en storstad och de går i skolan i samma stad. Funderar nu på att flytta ihop med min nya partner, detta skulle då innebära flytt till en grannkommun. Barnen kommer dock kunna gå kvar i samma skola. Mina barns andra förälder funderar också på att flytta ihop med sin nya, de ska dock flytta längre ut från staden men säger att de kommer lösa så att barnen kan gå kvar i samma skola. Om jag flyttar först, kan det på något sätt då uppstå ett scenario där mina barns andra förälder kan byta vilken skola barnen går i utan mitt godkännande? Lite rörigt, men jag vill veta om jag på något sätt "överger" rätten att få bestämma var barnen går i skolan om jag flyttar ur kommunen först. Kan då min föredetta partner flytta med barnen och få dom att börja i skolan i den kommunen dom flyttar till som ligger en längre bit ifrån mig? Säg att vi för tillfället bor i XXXX, jag flyttar till XXXXX, kan min föredetta partner då flytta till XXXX och få barnen att gå i skola där? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det såsom att du undrar över om du förlorar eller överger din rätt att bestämma gemensamt med din före detta partner vilken skola era barn går på vid en eventuell flytt och om det gör någon skillnad om du flyttar först. I mitt svar kommer jag att hänvisa till Föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrars skyldigheter och rättigheter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barnen. 

Vad gäller lagmässigt och vilka skyldigheter och rättigheter har en förälder?

Rent lagmässigt finns det inte en specifik lagbestämmelse som reglerar hur barnens gemensamma föräldrar ska bestämma vilken skola barnen ska gå i. Det finns inte heller en lagbestämmelse som reglerar vad som gäller när en eller båda föräldrarna flyttar till nya städer och vad som gäller angående barnens skolgång. Däremot kan man utläsa ur mer generellt formulerade lagregler vad som gäller i denna situation. Som förälder till dina barn utgör du deras vårdnadshavare. Som vårdnadshavare har du en rätt men även en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och du ska även beakta dina barns synpunkter samt önskemål utefter deras ålder och utveckling ( 6 kap. 11 § FB). Om det finns två vårdnadshavare så gäller detta för båda vårdnadshavarna ( 6 kap. 13 § FB). Detta innebär att du och din före detta partner har en rätt att bestämma i frågor som rör era barn. En sådan fråga kan exempelvis vara era barns skolgång. Eftersom ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad ska ni ta gemensamma beslut gällande era barn. Ni måste tillsammans bestämma vad som gäller för barnens skolgång och om dem ska börja i en ny skola. Vid undantagsfall kan en vårdnadshavare ta beslut rörande sitt eller sina barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Undantaget gäller dock endast om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att delta i beslutet p.g.a. frånvaro, sjukdom eller annan orsak och beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp ( 6 kap. 13 § FB). Ett sådant undantag kan exempelvis syfta till ett scenario då barnet är i en livshotande situation och snabbt behöver opereras men samtycke saknas från en av vårdnadshavarna. I en sådan situation kan en vårdnadshavare godkänna operationen utan samtycke från den andra vårdnadshavaren.  Att byta skola omfattas inte av undantagsbestämmelsen eftersom beslutet gällande barnens skolgång är ett sådant beslut som kan skjutas upp i väntan på samtycke från den andra vårdnadshavaren.  Därmed krävs det samtycke från båda vårdnadshavarna vid byte av skola, det är inte ett beslut som kan göras av endast en vårdnadshavare.

När båda vårdnadshavarna flyttar till olika städer har den vårdnadshavaren som flyttat först övergett sin rätt att bestämma vad som gäller angående barnens skolgång?

Eftersom du har gemensam vårdnad om dina barn och är deras vårdnadshavare har du alltid rätt att bestämma i frågor som rör dina barn, tillsammans med den andra vårdnadshavaren ( 6 kap. 11 & 13 § FB). Rätten att bestämma i denna typ av frågor är inte villkorad av vart man bor eller om man flyttar. Om du väljer att flytta till en grannkommun förlorar eller överger du inte din rätt att bestämma om frågor gällande dina barns skolgång. Din före detta partner kommer inte ha rätten att utan ditt samtycke byta den skola som era barn går i. Det krävs fortfarande vid denna typ av ändring ett samtycke från er båda för att ett skolbyte ska möjliggöras. 

För att du ska förlora denna rätt krävs att du förlorar den gemensamma vårdnaden, vilket endast kan göras om din före detta partner för en talan i domstol om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB) eller att ni gemensamt avtalar om att endast en av er ska få vårdnaden om barnen (6 kap. 6 § FB). Eftersom det framgår av din fråga att du och din före detta partner har gemensam vårdnad utgår jag ifrån att ett sådant avtal ej existerar. Möjligheten för din före detta partner att kräva ensam vårdnad för era gemensamma barn med skäl att din partner vill byta barnens skola är mycket liten. En domstol ska alltid vid en vårdnadstvist göra bedömningen utifrån barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Vanligtvis anses gemensamvårdnad utgöra det bästa för barnet i syfte att upprätthålla en god och nära kontakt med båda föräldrarna. I fallet RH 2007:42 ansåg domstolen att gemensamvårdnad inte kunde upplösas på den grund att föräldrarna inte kunde komma överens om vart barnen skulle gå i skolan. Detta talar för att din före detta partner inte skulle få ensamvårdnad om han startade upp denna typ av domstolsprocess. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Om du väljer att flytta till en grannkommun överger du inte din rätt att bestämma i frågor gällande dina barns skolgång. Detta innebär att din före detta partner inte på egen hand kan bestämma vart era barn ska gå i skolan och han kan inte flytta dem till en ny skola utan ditt samtycke. Eftersom du och din före detta partner har gemensam vårdnad behöver det alltid finnas samtycke från er båda vid denna typ av beslut. Du kan endast förlora rätten att bestämma i denna typ av fråga om du och din före detta partner avtalar om att hen ska ta över vårdnaden av era gemensamma barn eller om din före detta partner skulle kräva att få ensamvårdnad om barnen i domstol. Om en domstolsprocess skulle startas av din före detta partner har hen enligt min bedömning en mycket liten chans att beviljas ensamvårdnad då detta vanligtvis inte anses utgöra det bästa för ett barn och domstolen i ett liknande fall ansåg att det inte var en tillräcklig anledning att föräldrarna var oeniga om barnens skolgång för att upphäva den gemensamma vårdnaden. Du har därmed inte övergett din rätt att bestämma över dina barns skolgång eller potentiella byten av skola vid en flytt och det enda sättet att förlora denna rätt skulle vara att din före detta partner skulle beviljas ensamvårdnad om era barn vilket är osannolikt utifrån omständigheterna.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000