Kan en vårdnadshavare hindra att barnet byter förskola?

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Barnet är folkbokförd & boende vv hos vårdnadshavaren 1. Barnets föräldrar har gemensam vårdnad .Om vårdnadshavare 1 önskar byta förskola för barnet kan vårdnadshavare 2 hindra detta? Vårdnadshavare2 är ej villig att lämna barnet på förskola pga av personliga val så som sjukskrivning /orolig för virus. Vårdnadshavare1 lämnar regelbundet pga av jobb.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om en vårdnadshavare kan hindra att barnet byter förskola när föräldrarna har gemensam vårdnad. Här under går jag igenom hur vårdnadshavarna får fatta beslut som rör deras barn enligt reglerna i föräldrabalken (FB).

Gemensam bestämmanderätt

Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad gäller att de har en gemensam bestämmanderätt i viktigare frågor som rör barnet. Det betyder att vårdnadshavarna själva kan fatta mer vardagliga beslut som rör barnet, men att de måste vara överens för att kunna fatta större beslut. Ett exempel på ett viktigare beslut som vårdnadshavarna måste vara överens om är om barnet ska byta förskola eller skola. (6:13 FB).

Din situation

Vårdnadshavare 2 kan hindra att barnet byter förskola eftersom det är ett beslut som kräver att båda vårdnadshavarna är överens. Med andra ord kan vårdnadshavare 1 inte bestämma att barnet byter förskola utan att vårdnadshavare 2 samtycker.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (831)
2021-04-30 Förutsättningar för ensam vårdnad
2021-04-30 Komma överens om en ändring av vårdnaden
2021-04-29 Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?
2021-04-29 Tvister vid delad vårdnad

Alla besvarade frågor (92055)