Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?

2019-04-13 i Barnrätt
FRÅGA
Mamman vill flytta 30 mil, vi har gemensam vårdnad genom tingsrätten. Jag har mitt barn varje onsdag 3 timmar och varannan lördag kl 12 till söndag kl 18. Barnet är 2 och 1/2. Kan hon flytta? Mamman har fått jobb på ny ort. Jag kan inte åka 30 mil enkel som umgänges förälder. I dom står att umgänge förälder hämtar och lämnar. Hur fungerar lagen i denna situation? Kan hon verkligen flytta pga jobb?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensam vårdnad och beslutanderätt finns i 6 kap. 13 § Föräldrabalken, FB. Där står att alla beslut rörande barnet ska fattas gemensamt i samförstånd vid gemensam vårdnad. Fråga i ditt fall blir om mamman kan besluta om att barnet ska flytta eftersom det är en åtgärd som kräver den andra förälderns samtycke. Samtycke krävs eftersom alla beslut om barnet som huvudregel ska fattas gemensamt och i samförstånd. Det finns dock vissa beslut som en vårdnadshavare kan fatta ensamt om det handlar om beslut som "inte utan olägenhet kan uppskjutas" (6 kap. 13 § FB). Exempel på detta kan vara daglig omsorg, fritidsaktiviteter, akut vård och kortare resor. Beslut som oftast kräver båda vårdnadshavarnas samtycke är folkbokföring, pass och mottagande av elev i grundskolan.

Kontentan är med andra ord att om en förälder vill flytta med sitt barn till en annan ort behöver denna ha den andra förälderns samtycke vid gemensam vårdnad. Anledningen till det är för att beslutet om flytt påverkar barnets boende, dess skolgång, dess sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Om samtycke saknas har föräldern enligt lag inte rätt att flytta med barnet, utan det kan räknas som egenmäktigt förfarande.

Avslutningsvis är varje fall unikt och bedömningen skiljer åt från fall till fall. Men eftersom det är gemensam vårdnad i ditt fall och det rör flytt till annan ort, så krävs ditt samtycke för att mamman ska kunna flytta med barnet.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1262)
2019-08-14 Vad har barn för rätt till umgänge med andra än föräldrar?
2019-08-06 Måste jag låta mitt barn åka med den andra föräldern utomlands?
2019-08-01 Har jag rätt att neka den andre vårdnadshavaren barnets pass?
2019-07-31 Byta förskola/skola utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (72058)