Kan en vårdnadshavare flytta med barnen?

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Mamman till 2 barn bor i Sverige och pappan som är norrman vill flytta hem till Norge och ta barnen med sig! Har via advokat i Sverige sökt ensam vårdnad och sålt huset här och flyttar i mars! Är det okej? Vad kan mamman göra??Med vänlig hälsning,Björn MagnussonMammans oroliga pappa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna i frågor som rör barnet tillsammans (6 kap. 13 § föräldrabalken). Den vårdnadshavare som barnen bor hos kan inte själv bestämma att barnen ska flytta med honom eller henne. Kan inte inte vårdnadshavarna komma överens ska det rådande förhållandet bestå. Skulle en vårdnadshavare vid gemensam vårdnad flytta med barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke tyder det på att vårdnaden eller boendet bör ändras.

Vid ensam vårdnad ser situationen annorlunda ut. I det fallet bestämmer vårdnadshavaren ensam vart barnen ska bo. Domstolen vill vid en tvist ogärna flytta barn från deras invanda miljö (kontinuitetsprincipen). Detta betyder att barnet oftast ska få bo kvar på den plats där barnet har bott sedan innan. Kontinuitetsprincipen är inte absolut och kan i vissa fall ge vika vid den ena förälderns umgängessabotage.

Sammanfattningsvis kan inte pappan flytta barnen utan den andra vårdnadshavarens samtycke. Skulle pappan få ensam vårdnad vilket han får ansöka om ser situationen annorlunda ut, pappan får då själv bestämma över barnens boende. Vid en vårdnadstvist vill domstolen som huvudregel ogärna flytta barn från deras invanda miljö, därför försöker man om det är möjligt låta barn bo kvar där barnen bor för tillfället.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1672)
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

Alla besvarade frågor (91095)