FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt02/12/2021

Kan en vårdnadshavare begära att få hem sitt barn från SoL-placering?

Hej min dotter är solplacerad sedan i april 2021 hos sin moster, men har jag rätt att begära få hem min dotter om hon bara är solplacerad?.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en vårdnadshavare begära att få hem sitt barn från SoL-placering?

Socialtjänstens arbete bygger på samtycke (1 kap 1 § SoL). Det är därför inte fråga om tvång vid tillämpningen av socialtjänstlagen vilket gör att det är fullt möjligt att avbryta en SoL-placering. För att avbryta en SoL-placering räcker det med antingen en vårdnadshavares samtycke (eller endast barnets samtycke om barnet är över 15 år). Om du som barnets vårdnadshavare inte längre samtycker till SoL-placeringen, ska placeringen upphöra eftersom SoL inte är tillämplig när samtycke saknas. Dras samtycke till en frivillig SoL-placering tillbaka kan dock socialnämnden utreda om det finns grund för att omhänderta barnet med stöd av LVU istället. Bedömer socialnämnden att fortsatt familjehemsvård är nödvändig för att barnet kan ett beslut fattas om omedelbart omhändertagande (6 § LVU). Då kan familjehemsplaceringen fortsätta fast med stöd av LVU.

Hur drar du tillbaka ditt samtycke?

Ett samtycke till frivillig vård med stöd av SoL kan återkallas när som helst. Du drar tillbaka ditt samtycke till placeringen genom att kontakta socialtjänsten. Den frivilliga vården ska då upphöra och barnet återvända till ditt hem (såvida inte fortsatt placering beslutas med stöd av 6 § LVU). För att kontakta socialtjänsten kan du ringa din kommun för att be om att bli kopplad till socialtjänsten.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Med vänliga hälsningar,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000