Kan en väcka nytt åtal för en 20 år gammal dom?

2019-03-26 i Domstol
FRÅGA
Kan man väcka nytt åtal för en 20 år gammal dom? Tänker på Örjan Rambergs misshandel av Josefin Nilsson där hon dog av sina skador, men han fick villkorligt. Hur ser det ut rent juridiskt?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott som redan har prövats en gång i en domstol kan inte prövas igen, rättegångsbalken 17 kap 11 §. Eftersom Rambergs misshandel av Josefin Nilsson redan har prövats av en domstol och en dom har fallit utesluter det alltså möjligheten att väcka åtal mot Ramberg för samma brott än en gång. Det följer av principen ne bis in idem som innebär att en person inte ska kunna straffas för samma gärning två gånger.

Ett ytterligare hinder mot att väcka nytt åtal mot Ramberg är att brottet har preskriberats. Misshandelsbrottet preskriberas nämligen efter 5 år, brottsbalken 35 kap 1 §. Det innebär att ett åtal inte hade kunnat väckas mot Ramberg nu även om åtal aldrig hade väckts mot honom under 90-talet.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (367)
2019-10-16 Kan en tilltalad som överklagar en dom i brottmål meddelad av tingsrätten dömas till strängare straff av hovrätten?
2019-10-15 Hur begär man resning?
2019-10-07 Fordrings värde efter domstolsbeslut.
2019-10-03 Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol

Alla besvarade frågor (73804)