Kan en underårig kund vara betalningsskyldig?

2017-12-06 i Omyndiga
FRÅGA
Min son har ett företag. Han gör musikvideos. Filmar och redigerar. I somras gjorde han en film som beställts av en person som ännu inte hade fyllt 18 år. Personen i fråga har inte betalt sin faktura. Nu har vi fått reda på att denna person var under 18 år när filmen gjordes och fakturan skickades ut! Är han ändå betalningsskyldig? Är det någon idé att skicka fakturan till inkasso? Han har hunnit fylla 18 år under tiden!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig rättsliga förbindelser utan vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § föräldrabalken). Med denna huvudregel som utgångspunkt är din sons kund inte betalningsskyldig.

Det finns dock vissa fall då även underåriga kan ingå avtal och råda över sin egendom. Exempelvis kan en underårig själv råda över egendom som han eller hon har förvärvat genom eget arbete efter att ha fyllt 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalken). Detsamma gäller om den underårige har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med föreskrift om att han eller hon själv ska få råda över egendomen. Om den underårige driver en rörelse med samtycke av sina föräldrar får denne även ingå rättshandlingar som faller inom området för rörelsen (9 kap. 5 § föräldrabalken). Dessutom kan underåriga ingå avtal med sina föräldrars samtycke.

Huvudregeln är alltså att din sons underårige kund inte är betalningsskyldig. Han kunde dock med bindande verkan köpa din sons tjänster för medel som han själv förvärvat genom arbete eller fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med en föreskrift om förvaltningsrätt (d.v.s. rätt att råda över egendomen). Huruvida han är betalningsskyldig eller inte beror alltså på omständigheterna, men det finns en påtaglig risk att han inte är det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (140)
2021-11-29 Har minderåriga rättshandlingsförmåga?
2021-10-21 Kan man ingå avtal med en omyndig person?
2021-09-14 Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?
2021-07-02 Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

Alla besvarade frågor (97420)