FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga06/12/2017

Kan en underårig kund vara betalningsskyldig?

Min son har ett företag. Han gör musikvideos. Filmar och redigerar. I somras gjorde han en film som beställts av en person som ännu inte hade fyllt 18 år. Personen i fråga har inte betalt sin faktura. Nu har vi fått reda på att denna person var under 18 år när filmen gjordes och fakturan skickades ut! Är han ändå betalningsskyldig? Är det någon idé att skicka fakturan till inkasso? Han har hunnit fylla 18 år under tiden!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att den som är underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig rättsliga förbindelser utan vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § föräldrabalken). Med denna huvudregel som utgångspunkt är din sons kund inte betalningsskyldig.

Det finns dock vissa fall då även underåriga kan ingå avtal och råda över sin egendom. Exempelvis kan en underårig själv råda över egendom som han eller hon har förvärvat genom eget arbete efter att ha fyllt 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalken). Detsamma gäller om den underårige har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med föreskrift om att han eller hon själv ska få råda över egendomen. Om den underårige driver en rörelse med samtycke av sina föräldrar får denne även ingå rättshandlingar som faller inom området för rörelsen (9 kap. 5 § föräldrabalken). Dessutom kan underåriga ingå avtal med sina föräldrars samtycke.

Huvudregeln är alltså att din sons underårige kund inte är betalningsskyldig. Han kunde dock med bindande verkan köpa din sons tjänster för medel som han själv förvärvat genom arbete eller fått genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med en föreskrift om förvaltningsrätt (d.v.s. rätt att råda över egendomen). Huruvida han är betalningsskyldig eller inte beror alltså på omständigheterna, men det finns en påtaglig risk att han inte är det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo