FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist26/10/2016

Kan en umgängesförälder ta med sig barnen på semester mot boendeförälderns vilja?

Hej,

Jag och min exman är skilda sedan drygt 1 år. Barnen är skrivna hos honom för det var jag som flyttade men jag skulle vilja ha dem skrivna hos mig. Jag vill resa på en charter resa med mina barn men han nekar att ge mig passen. Kan jag exempelvis bila ner i Europa på skidsemester och meddela barnets pappa när vi är där vart vi är, eller hur ska jag göra?

Tack på förhand

Vänligen


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om ni i samband att du flyttade kom överens om att barnens far skulle ha ensam vårdnad, en möjlighet ni har enligt föräldrabalkens 6 kap. 6 §, eller om ni har gemensam vårdnad om barnen, så jag redogör för båda scenarion.

Om du inte har vårdnad om barnen, utan enbart umgängesrätt, måste du först ansöka hos tingsrätten om att du ska få gemensam vårdnad. Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig i den vägledningen. Saknar du vårdnad om barnen, har du inte heller någon rätt att fatta beslut om att de kan åka på semester med dig, då det är vårdnadshavaren som har både rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, du kan läsa mer här.

Om ni har gemensam vårdnad, antingen genom att ni haft det sen barnen föddes eller det uppkommit enligt ovanstående stycke, gäller följande. Alla beslut som fattas kring barnet, ska huvudsakligen fattas gemensamt av vårdnadshavarna, med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Omvänt kan man säga att vardera förälder har rätt att säga nej till beslut som fattas av den andre, en form av ”vetorätt”.

När det kommer till den förälder barnen bor med, boendeföräldern, finns ett större mandat att fatta beslut. Alla beslut som rör barnens dagliga omsorg kan fattas av den föräldern utan den andre förälderns, umgängesförälderns, samtycke. Inom den dagliga omsorgen brukar man säga att kortare utlandsresor kan ingå. Det är alltså boendeföräldern som kan fatta dessa beslut. Det framgår inte hur länge ni planerar att bila i Europa, men blir det en längre semester ingår detta inte i boendeförälderns mandat och om barnen skulle blir skrivna hos dig, kommer det ändå inte vara möjligt.

Är det en kortare semester och du vill att barnen ska bli skrivna hos dig, gäller följande. För att ändra vilken vårdnadshavare barnen bor hos, måste du här ansöka om att en domstol förordnar om förändring i förhållandet om vem av er barnen ska bo hos. Det domstolen då gör är beakta vad som är bäst för barnen. Här är det flera faktorer såsom barnens ålder, mognad, relation till vardera av föräldrarna, föräldrarnas samarbetsförmåga, barnens skolgång och dylikt som avgör. Det krävs mycket till för att domstolen på talan av ena vårdnadshavaren helt ska förändra boendesituationen för era barn. Sannolikt får ni i sådana fall vad man kallar växelvis boende, d.v.s. att barnen åker mellan er, om det inte skulle innebära att de behöver byta skola eller det är orimligt att kräva att barnen pendlar. Att få dem skriva hos dig enbart på grundval av att kunna vilja ta med dem på semester, är inte ett godtyckligt skäl domstolen kommer beakta. Vill du däremot att de ska vara skrivna hos dig och motiverar det med andra skäl, är detta självklart en möjlighet.

Har ni växelvis boende kan kortare semestrar bara innefatta den period barnen är hos dig under den tid du är barnens boendeförälder. Semestern får inte kränka den andre förälderns rätt till det boende rätten förordnat.

För att komma undan att behöva den andre förälderns godkännande på beslut om längre resor krävs att du blir ensam vårdnadshavare. För detta krävs att ensam vårdnad är vad som är bäst för barnen och att det, på grund av exempelvis vårdnadshavares samarbetssvårigheter, inte är rimligt att vårdnaden är gemensam. För att överta vårdnaden helt krävs enligt praxis exempelvis att en av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare. Jag vet inte vad barnens far har för motivering till att inte lämna sitt medgivande till utlandsresan, men i normalfallet är detta inget som gör honom till en direkt olämplig vårdnadshavare.

Avslutningsvis vill jag starkt rekommendera dig att inte ta med barnen utanför Sverige och i efterhand meddela barnens far. Det framgår inte vilken ålder era barn har, men under vissa förutsättningar är detta ett brott med fängelse som påföljd. Du kan läsa mer om egenmäktighet med barn här.

Det säkraste är att samtala med barnens far och gå igenom resplanen, diskutera upplägget på resan och hur detta kommer påverka barnens. Försök komma överens. För att undvika problem krävs i princip båda vårdnadshavares tillstånd om detta, eftersom du för tillfället inte är boendeföräldern.

En vanlig följdfråga vid barnrätts-och vårdnadsfrågor är om man med domstols hjälp kan "köra över" den andre vårdnadshavaren när man inte kommer överens, som exempelvis i frågor om att ta med barnen på semester. Svaret på detta är nej. En domstol har i dessa mål i huvudsak bara behörighet att ändra förhållanden i vårdnad, boende och umgänge och inga andra undantagsregler är tillämpliga här.

Vill du komma i kontakt med en praktiserande familjerättsjurist angående detta, kan du kontanta våra jurister här http://lawline.se/boka.

Hoppas du fått lite mer klarhet i ämnet. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Hittade du inte det du sökte?