Kan en tilltalad som överklagar en dom i brottmål meddelad av tingsrätten dömas till strängare straff av hovrätten?

2019-10-16 i Domstol
FRÅGA
Om den som blivit dömd för brott överklagar domen men inte åklagaren kan hovrätten utdöma ett strängare straff för den som blivit dömd då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om huruvida någon som överklagar en dom i ett brottmål kan bli dömd till ett strängare straff än vad som dömdes ut i den första instansen (t.ex tingsrätten).

Vad säger lagen?

Den viktigaste lagen som reglerar domstolarna är rättegångsbalken (RB). Av 51:25 1 st RB kan man utläsa att hovrätten inte får utdöma en strängare påföljd än tingsrätten om det var den tilltalade som överklagade. Inte heller får hovrätten döma till en strängare påföljd om åklagaren överklagar till den tilltalades fördel. Denna bestämmelse är ett uttryck för en processrättslig princip som kallas reformatio in pejus som på latin ungefär betyder "ingen förändring till det sämre får ske".

Hovrätten får alltså inte döma till ett strängare straff än tingsrätten om bara den tilltalade överklagar domen.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (393)
2020-02-26 Rapportera från tingsrättsförhandling bakom lyckta dörrar
2020-02-25 Får en tingsfiskal döma i tingsrätten?
2020-02-25 Varför försöker tingsrätten kontakta mig?
2020-02-25 Vad innebär det att rättegången hålls med stängda dörrar?

Alla besvarade frågor (77530)