Kan en testamentsexekutor utan förordnande av tingsrätten utföra ett tvångsskifte?

2017-12-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Testamentsexekutor har utsetts i testamente som vunnit laga kraft. Dödsbodelägarna kommer inte överens om arvskiftet. Den ena parten avser att begära att testamentsexekutorn utses som skiftesman av tingsrätten. På Sth Tingsrätts hemsida står följande: "Om det finns en förordnad testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är denne som huvudregel utan särskilt förordnande skiftesman." Innebär detta att den i testamentet utsedde testamentsexekutorn utan förordnande av tingsrätten kan genomföra ett tvångsskifte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testamentsexekutor är en person som har fått i uppdrag, av den som upprättat testamentet, att se till att förordnandena i ett testamente verkställs. Av din fråga framgår det att testamentet har vunnit laga kraft. Detta innebär att det som står i testamentet gäller.

Även det som du nämner som står på ''Sth Tingsrätts hemsida'' stämmer. En testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är utan ett särskilt förordnande av rätten skiftesman; dock under förutsättning att någon annan inte redan har utsetts till skiftesman (23 kap. 5 § andra stycket ÄB).

Testamentsexekutorn, som är utsedd i det aktuella testamentet, kan alltså utföra arvskiftet. Mitt svar förutsätter dock att exekutorn inte är en dödsbodelägare eller att någon annan skiftesman redan har utsetts.

Testamentsexekutorn (som nu även ses som skiftesman) ska i sådana fall bestämma när och var skiftet ska ske och kalla dödsbodelägarna till arvskiftet. Exekutorn ska försöka åstadkomma enighet bland dödsbodelägarna om hur skiftet ska göras. Om inte detta visar sig möjligt så ska testamentsexekutorn göra ett tvångsskifte. Vid ett tvångsskifte ska exekutorn ta ställning till alla frågor som delägarna inte är överens om.

Svaret på din fråga är alltså att den i testamentet utsedde testamentsexekutorn, kan utan ett förordnande av tingsrätten genomföra ett tvångsskifte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97662)