Kan en testamentsexekutor även vara skiftesman?

2017-10-17 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente (som vunnit laga kraft) står det att en viss person ska vara testamentsexekutor och att han ska utföra arvskiftet. Den ena av två bröstarvingar svarar inte på brev från exekutorn. Kan testamentsexekutorn utföra arvskiftet ändå eller måste den andra arvingen vända sig till rätten för att få honom utsedd till skiftesman?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En testamentsexekutor är en person som har fått i uppdrag, av den som upprättat testamentet, att se till att förordnandena i ett testamente verkställs. Av din fråga framgår det att testamentet har vunnit laga kraft. Detta innebär att det som står i testamentet gäller.

En testamentsexekutor som inte är dödsbodelägare är utan ett särskilt förordnande av rätten skiftesman; dock under förutsättning att någon annan inte redan har utsetts till skiftesman (23 kap. 5 § andra stycket ÄB).

Svaret på din fråga är alltså att testamentsexekutorn kan utföra arvskiftet. Testamentsexekutorn är redan att anse som skiftesman och därmed behöver man inte vända sig till rätten för att få honom utsedd till skiftesman. Mitt svar förutsätter dock att exekutorn inte är en dödsbodelägare eller att någon annan skiftesman redan har utsetts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2932)
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?

Alla besvarade frågor (95785)