Kan en suppleants skulder drabba aktiebolaget?

2019-10-19 i Bolag
FRÅGA
Jag funderar på att ombilda min enskilda firma till ett aktiebolag där jag är ensamägare av alla aktier. Min sambo har skulder hos Kronofogden och utmätning på pension. Om han blir suppleant i företaget utan annan medverkan - kan Kronofogden "ställa till det" för aktiebolaget då?Undrande företagare
SVAR

Hej, tack för du vänder dig till Lawline!

Du har säkert hört det förut, men ett aktiebolag är en egen juridisk person. Det betyder att aktiebolagets förmögenhet är skild från delägarnas. Som exempel kan tas att en utmätning av en delägares tillgångar kan ske mot dennes andel i bolaget. Det får däremot inte ske mot aktiebolagets tillgångar.

Att vara suppleant i en bolagsstyrelse innebär kort att denna ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. En suppleant tar däremot inte över rollen som aktieägare (delägare). En utmätning av suppleantens tillgångar ska därigenom inte påverka aktiebolagets verksamhet eller för den delen aktieägarna. En annan sak är att eventuellt arvode för rollen som suppleant kan komma att utmätas av Kronofogden.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (618)
2020-02-17 Beslut om styrelsearvoden
2020-02-16 Kan man köpa ut en annan aktieägare, byta ut en jävig revisor och hindra en vinstutdelning?
2020-02-09 Fission av aktiebolag - avsluta ett samarbete?
2020-02-08 Styrelsens ansvar för förande av aktiebok

Alla besvarade frågor (77205)