Kan en suppleants arvingar ärva en del av aktiebolaget?

FRÅGA
Hej,äger ett aktiebolag där jag ensam äger 100% av aktierna och är styrelseledamot och min mamma är suppleant och äger inga aktier. om min mamma går bort kan min syster ärva någon del av företaget?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din syster kan inte ärva någon del av aktiebolaget med anledning av din mammas eventuella bortgång eftersom din mamma inte äger någon del av aktiebolaget. När någon går bort lämnar denne sina tillgångar efter sig. Det är dessa tillgångar minus skulder som kallas kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som arvingarna får ärva. Att vara suppleant är endast ett uppdrag och det innebär inte att man äger en del av aktiebolaget. Eftersom aktierna inte utgör en del av din mammas tillgångar, dvs. hon äger inte dem, kan de heller inte ingå i hennes kvarlåtenskap varför hennes arvingar (bl.a. din syster) inte kan ärva dem. Därutöver kan det nämnas att suppleantuppdraget är ett personligt uppdrag och är inte någonting som kan ärvas då det inte är en tillgång.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle

Alla besvarade frågor (91353)