Kan en subventionerad hyra ses som ett förskott på arv?

2021-07-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Min syster bor till reduserad kostnad i mina föräldrars fritidshus vinterbonat, egen strandtomt tomt och gäststuga för 3000:- och skapligt centralt, har själv köpt en bostadsrätt som kostar betydligt mer, kan det räknas som förskott på arv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är ärvdabalken (ÄB). Utifrån din ärendebeskrivning utgår jag från att era föräldrar fortfarande är livet varför den här skrivelsen inte kommer att bli särskilt lång, vilket kommer att förklaras nedan.

Enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB ska vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge, dvs. ett barn, avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge, ska avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs.

Gåvor som en förälder ger till sina barn presumeras (antas) alltså utgöra förskott på arv om ingenting annat bestäms av föräldern. I det här sammanhanget innefattar gåvobegreppet exempelvis försäljning till underpris, betalning av skuld, infriande av borgensförbindelse och annat dylikt. Såvitt jag förstår är både du och din syster vuxna varför det inte föreligger någon underhållsskyldighet för era föräldrar. Att då hjälpa sitt vuxna barn, din syster, med en förmånlig hyra bör enligt min mening kunna jämställas med en gåva, men det förutsätter att det inte finns någon direkt motprestation från din systers sida. Vidare krävs naturligtvis att hyran verkligen ligger under den nivå som annars skulle bedömas som skälig (marknadsmässig) för liknande objekt på orten.

Utifrån ett sådant scenario, där hyresnivån kan betraktas som en gåva, gäller följande (vilket också är förklaringen till att den här utredningen inte är särskilt lång). Eftersom era föräldrar fortfarande lever lyder det korta svaret på din faktiska fråga att du måste fråga dem vad som gäller. Precis som anförts ovan är det arvlåtaren som bestämmer om en gåva till ett barn inte ska ses som förskott på arv. Men om ingenting speciellt har sagts mellan din syster och era föräldrar presumeras i och för sig den förmånliga hyran utgöra ett förskott (om hyran kan anses motsvara en gåva vill säga). När en arvlåtare inte längre är i livet kan dennes ursprungliga avsikt ofta vara ganska svårutredd. Men här råder ju motsatsförhållandet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

För att undvika en framtida arvstvist mellan dig och din syster är min rekommendation att du redan nu lyfter den här frågan med era föräldrar för att på så sätt undanröja alla tveksamheter.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?