FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag13/12/2021

Kan en styrelsesuppleant avgå i förtid, och måste denne själv hitta en efterträdare?

Maken är suppleant i ett AB där brodern är VD. Inga ytterligare personer i styrelsen. Maken har dålig inblick i bolaget som ännu inte är på obestånd dock. Han önskar gå ur sitt uppdrag som suppleant för att komma ifrån visst ansvar för vad som händer framöver. Han tror att brodern har svårt att hitta någon annan som vill gå in som suppleant och att han själv måste hitta en efterträdare. Stämmer det? Eller kan maken bara anmäla sitt utträde? Vilka skyldigheter resp rättigheter har han i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att det är ett aktiebolag där "Brodern" är styrelseledamot och VD, och "Maken" är styrelsesuppleant. Maken vill nu avgå i förtid som styrelsesuppleant, och din fråga följaktligen är 1) om maken kan lämna sitt uppdrag som styrelsesuppleant, och 2) om maken själv måste hitta en efterträdare.

Bestämmelser om aktiebolag finns i aktiebolagslagen ("ABL"). Det som sägs i lagen om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar även suppleant (8 kap. 3 § andra stycket ABL).

Om styrelsesuppleanter i aktiebolag

Om styrelsen i ett aktiebolag har färre än tre ledamöter måste det finnas minst en suppleant (8 kap. 3 § ABL). Det lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter ska även framgå av bolagsordningen (3 kap. 1 § första stycket punkten 7 ABL).

Styrelsesuppleanter utses av bolagsstämman, detta ligger inom stämmans s.k. "exklusiva kompetens". Det får dock föreskrivas i bolagsordningen att en eller flera suppleanter ska utses på annat sätt. Emellertid får suppleant inte utses av styrelsen, någon styrelseledamot eller suppleant (8 kap. 8 § ABL).

Kan maken lämna sitt uppdrag som styrelsesuppleant i förtid?

Maken har rätt att efter anmälan avgå i förtid. Avgången ska anmälas till styrelsen. Är maken dock utsedd på "annat sätt" i enlighet med en föreskrift i bolagsordningen (se ovan) ska anmälan också ske hos den som har utsett maken (8 kap. 14 § ABL). Det är inget krav, men det kan vara lämpligt ur bevissynpunkt att anmälan sker skriftligt.

Avgången i förtid får verkan först då anmälan om avgången har kommit in till Bolagsverket (8 kap. 14 § andra stycket ABL). Anmälan till Bolagsverket kan göras av aktiebolaget eller maken själv (8 kap. 43 § tredje stycket ABL).

Måste maken själv hitta en efterträdare?

Om maken lämnar sitt uppdrag som suppleant i förtid ankommer det på övriga styrelseledamöter att vidta åtgärder för att fylla vakansen. Det är alltså inte makens uppgift att hitta en efterträdare (8 kap. 15 § ABL).

Lämpligen sammankallar styrelsen, dvs. brodern, bolagsstämma för att utse ny styrelsesuppleant. Om styrelsen är beslutsför kan dock valet anstå till nästa årsstämma (8 kap. 15 § sista meningen ABL). Min uppfattning är att styrelsen i det här fallet fortfarande är beslutsför (8 kap. 21 § ABL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan maken lämna sitt uppdrag som styrelsesuppleant i förtid. Min rekommendation är att så snart som möjligt skriftligen anmäla detta till styrelsen samt Bolagsverket. Det är inte makens uppgift att hitta en efterträdare. Detta ankommer på kvarvarande styrelseledamot, i det här fallet brodern.

Undrar du något ytterligare kan du kommentera på detta inlägg, så återkommer jag. Du är också alltid varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på hemsidan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim BjärtrosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000