Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening neka en juridisk person medlemskap i bostadsrättsföreningen?

2020-03-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Får styrelsen i en bostadsrättsförening neka juridisk person att köpa en lägenhet i föreningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga kommer att utgå från bostadsrättslagen (BRL).

Köpet av en bostadsrätt är inte definitiv förrän köparen har antagits som medlem i föreningen, och om denne inte antas är köpet ogiltigt, se 6 kap 5 § BRL. Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar, se 2 kap 1 § BRL.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som avgör hur stadgarna ska vara utformade, och således sätter ramen för vem som får bli medlem i föreningen. Detta innebär att föreningen inte kan godkänna en juridisk person som medlem i föreningen om stadgarna förbjuder det. Lagen uppställer inte något förbud mot att föreningen intar villkor i stadgarna som säger att juridiska personer inte ska beviljas medlemskap i föreningen. Villkor i stadgarna får däremot inte innehålla 1. att ett visst medborgarskap eller en viss inkomst eller förmögenhet skall utgöra förutsättning för inträde i föreningen, 2. att den till vilken en bostadsrätt övergår skall utses av någon annan än bostadsrättshavaren eller godkännas enligt andra grunder än som gäller enligt denna lag för inträde i en bostadsrättsförening, eller 3. att villkoret annars med hänsyn till sitt innehåll eller på annat sätt är oskäligt mot den som vill vinna inträde i föreningen eller överlåta sin bostadsrätt, se 2 kap 2 § BRL. Föreningen får inte heller hindra en sökande inträde i föreningen, om det villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och om föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättsinnehavare, se 2 kap 3 § BRL.. Om det t.ex. står att föreningen ska godta juridiska personer som medlemmar i föreningen i något villkor i stadgarna ska föreningen alltså bevilja medlemskap.

Sammanfattningsvis kan sägas att det sätt på vilket föreningens stadgar är utformade är av stor betydelse.

Hoppas att svaret var till någon hjälp.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll