Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

Hej!

Om en ägare av en bostadsrättslägenhet har vägglöss och denne har påbörjat sanering, som inte har blivit fullt ut genomförd, och kontakt med personen inte kan etableras på nytt för att komma in i lägenheten. Kan då föreningen öppna lägenheten med huvudnyckel för att kontrollera statusen av vägglössen och eventuellt slutföra sanering? Vi har försökt att få kontakt med ägaren den senaste tiden utan resultat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du får inte gå in i lägenheten utan tillstånd, det är ett hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken. Det är straffbart. Det ni kan göra för att hålla er inom lagens ramar är att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Du hittar mer om hur du begär det på kronofogdens hemsida, här. Ni kan också, om ni kan visa att ärendet är brådskande, begära ett interimistiskt beslut. Det innebär att de fattar ett beslut snabbare. Ni bör då skriva i ansökan att ni vill undersöka förekomsten av vägglöss och förklara att om inget görs direkt riskerar ni att skadorna förvärras.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Ebba PlantingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”