Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

2021-04-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag väntar nu på en rättegång angående en stöld i butik för 1,5 år sedan på ca 5000 kronor.Jag har nu fått en liten dotter som jag är ensamstående till på 2 månader, kan jag förlora vårdnaden på henne om jag dömds för detta brottet?
SVAR

Hej och tack får att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har ensam vårdnad om ditt barn och att du nu undrar om du kan förlora den vårdnaden på grund av en stöld som du eventuellt tidigare gjort dig skyldig till. Inledningsvis kan det sägas att frågor som rör vårdnad alltid ska avgöras med hänsyn till vad som anses vara bäst för barnet. Det framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Vidare framgår det av 6 kap. 7 § FB att om en förälder som har vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som innebär en fara för barnets hälsa eller utveckling kan en domstol bestämma att föräldern inte längre ska ha vårdnaden om barnet. I ditt fall riskerar du att bli dömd för stöld vilket inte innebär någon fara för ditt barn eller innebär att du brustit i din omsorg om barnet. Dessutom skedde stölden långt innan du fick ditt barn. Det finns därmed ingen risk för att du förlorar vårdnaden som ditt barn i händelse av att du döms för stölden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (873)
2021-10-28 Barnets bästa är avgörande i en vårdnadstvist
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (96612)