Kan en stjäla en fullmakt?

FRÅGA
Hej,Innan min pappa åkte till Iran så skrev han en fullmakt att jag representerar honom både juridisk och ekonomisk på Notarius Publicus. Nu är han sedan många år tillbaka gått bort. Min mamma stal fullmakten och vägrar ge tillbaka den och när jag frågar Notarius Publicus har de ingen kopia på den. Vi har tillgångar som är pappas i Iran. Kan mamma bli skadestånds skyldig? Hur går jag till väga? Tacksam för svar-
SVAR

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

En fullmakt bär inget ekonomiskt värde och kan därmed inte stjälas enligt 8 kap 1§ Brottsbalken. Jfr NJA 1993 s. 480 Din mors tagande av fullmakten är dock fortfarande brottsligt sedan det utgör egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8§ BrB. Du kan därmed göra en polisanmälan angående detta. Om en domstol finner förfarandet vara brottsligt kan du självklart få ersättning för den skada som brottet åsamkat dig.

Tillgångarna som din far har i Iran torde någon annan ha ärvt sedan din far gått bort (utan att kunna något närmare om iransk lagstiftning i fråga om arv) torde de nu mera vara någon annans tillgångar - de torde därmed inte vara tillgängliga för dig varken med eller utan fullmakten.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (657)
2020-12-04 Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?
2020-12-04 Kan man dömas för försök till ringa stöld?
2020-12-02 Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?
2020-11-30 Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

Alla besvarade frågor (86932)