Kan en stjäla en fullmakt?

Hej,

Innan min pappa åkte till Iran så skrev han en fullmakt att jag representerar honom både juridisk och ekonomisk på Notarius Publicus. Nu är han sedan många år tillbaka gått bort. Min mamma stal fullmakten och vägrar ge tillbaka den och när jag frågar Notarius Publicus har de ingen kopia på den. Vi har tillgångar som är pappas i Iran. Kan mamma bli skadestånds skyldig? Hur går jag till väga? Tacksam för svar-

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine.

En fullmakt bär inget ekonomiskt värde och kan därmed inte stjälas enligt 8 kap 1§ Brottsbalken. Jfr NJA 1993 s. 480 Din mors tagande av fullmakten är dock fortfarande brottsligt sedan det utgör egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8§ BrB. Du kan därmed göra en polisanmälan angående detta. Om en domstol finner förfarandet vara brottsligt kan du självklart få ersättning för den skada som brottet åsamkat dig.

Tillgångarna som din far har i Iran torde någon annan ha ärvt sedan din far gått bort (utan att kunna något närmare om iransk lagstiftning i fråga om arv) torde de nu mera vara någon annans tillgångar - de torde därmed inte vara tillgängliga för dig varken med eller utan fullmakten.

Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Tobias HåkanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo