Kan en skuld påverka möjligheten att bli svensk medborgare?

2016-10-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag har ansöka om medborareskap .jag fylt all kräver för medborare i januari 2016.Men innan jag fick beslut jag har en skuld som gåt vidare till kronofogden. Är det kan bovärka min ansökan.?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 11 § Lag 2001:82 om svensk medborgarskap gäller följande:

11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har

1. styrkt sin identitet,

2. fyllt arton år,

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

4. hemvist här i landet

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),

c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).


De ovannämnda kraven ska alltså vara uppfyllda, och på grund av din skuld kan det ifrågasättas om du uppfyller den 5:e punkten om att du haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. I bedömningen av om ditt levnadssätt här och kan förväntas vara hederligt beaktas främst eventuell tidigare brottslighet. Skulder kan även beaktas men det beror på skuldstorlek och hur lång tid det gått sen förfallodatumet. Även om kraven i 11 § inte anses uppfyllda får du ändå bli svensk medborgare om något av kraven i 12 § är uppfyllda:

Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,

2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller

3. det annars finns särskilda skäl till det.

Sammantaget kan din skuld påverka din möjlighet att bli svensk medborgare, men det beror på hur stor skulden är och hur länge du har haft den. En mindre skuld kommer sannolikt inte att påverka dina möjligheter. Om du inte skulle anses uppfylla kraven i 11 § på grund av din skuld finns det ytterligare möjligheter för dig att bli godkänd med tillämpning av 12 §.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll