Kan en skuld drivas in efter arvsskiftet?

2017-06-19 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag undrar om en skuld kan drivas in efter det att bodelningen är klar. Det har nu kommit en indrivning på obetalda hyror på 19000 från Visma - dödsbokrav. De anmodar dödsbodelägarna att betala för dödsboets räkning. Dödsboet är redan skiftat. Räkningen är skickad till mig. Vi är två personer som har delat på arvet. Vad säger lagen i detta fall? Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 21 kap. ärvdabalken (ÄB) finner man regler om dödsbons skulder. I huvudregel ska man inte bodela eller skifta ett arv förrän dödsboets skulder är betalda. Om så sker ska nämligen bodelningen eller arvskiftet gå åter (21 kap. 4 § ÄB). Om dödsboets tillgångar räcker till för att täcka skulderna behöver dock inte hela skiftet gå åter, utan endast så stor andel som krävs för att täcka skulderna. Om dödsboets egendom inte finns kvar har borgenärerna rätt att kräva ersättning av delägarna motsvarande egendomens värde.

Sammantaget innebär alltså detta att dödsboets skulder kan drivas in även efter att bodelning eller arvskifte har skett. Jag rekommenderar därför att ni betalar skulden tillsammans i förhållande till de andelar ni har tillskiftat er i dödsboet. Om ni exempelvis har delat lika på dödsboets tillgångar bör ni även dela lika på skulden. Om ni inte betalar kan Visma kräva att arvskiftet ska gå åter och därmed kräva egendom från dödsboet för att täcka skulden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (659)
2021-07-31 Hur fördelas egendom enligt mitt testamente?
2021-07-31 Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make
2021-07-31 Vem ärver pappans aktier?
2021-07-26 Hur fördelas arvet när efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (94603)