FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/08/2020

Kan en skriva till en klausul i ett avtal?

Kan man skriva in en klausul ang rökning i ett kontrakt som redan finns hos HSB tex.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst vet jag inte vad det rör sig om för typ av avtal men jag utgår ifrån att det är något slags hyreskontrakt.

Vad avser avtal generellt, gäller det som står i själva avtalet tills vidare, i enlighet med principen om att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Om ett avtal senare avses att ändras på något vis, bör båda parter ha avsikten att ändra, eller i detta fall, lägga till en viss del.

Det krävs alltså kommunikation med motstående part; i detta fall HSB eller annan, som måste godkänna tillägget. Vad gäller specifikt rökning, kan det vara ett känsligt ämne att förhandla kring, beroende på omständigheterna.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”