FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott12/05/2019

Kan en "skriva bort" adoptivbarns arvsrätt?

Funderar på att Försöka att göra en vuxenadoption av en kille som varit i Sverige i 6 PR och hotas av utvisning. Jag har stöttat honom ekonomiskt och känslomässigt sedan han fyllde 18 år nu är han 21. Har kännt honom i 6 år.

Undrar hur det blir med arvsrätten.

Min man är inte riktigt med på detta om det inte går att han friskriver sig från arvsrätten eller delar av arvsrätten.

Hur ser lagen ut omkring detta, är det möjligt

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från föräldrabalken (FB) angående frågan om adoption och ärvdabalken (ÄB) angående frågan om arvsrätt.

Svårigheten i att adoptera en vuxen person utan uppehållstillstånd

Kraven för att ärva blir högre i och med att killen du avser adoptera är över 18 år. Adoption av en vuxen person får nämligen enbart göras om det finns särskild anledning till det med hänsyn till relationen mellan dig och den som du avser adoptera, FB 4 kap 4 §. En särskild anledning enligt lagens mening kan vara att den som vill adoptera har uppfostrat personen i fråga eller att adoptionen görs i syfte att bekräfta en relation som motsvarar den mellan förälder och barn. Detta är relativt höga krav – i princip så krävs det att den som adopterar har fungerat som en vårdnadshavare under större delen av den som adopteras liv.

I förarbetena till lagen så beskrivs det dessutom att lagtexten är utformad som den är just för att förhindra att adoptioner görs i syfte att den som adopteras lättare ska få uppehållstillstånd i Sverige. I och med att lagen är skriven för att undvika just den situationen som du åsyftar att uppnå så är jag rädd att en adoption kan bli mycket svårt att genomföra över huvud taget.

Kan din man förhindra att killen ärver honom?

Om adoptionen mot all förmodan skulle gå igenom så gäller följande. Eftersom du är gift måste du och din man gemensamt adoptera killen, FB 4 kap 6 §. När adoptionen är genomförd ska killen ses som ert barn och får då samma rättigheter som biologiska barn, FB 4 kap 21 §. Det innebär att killen får precis samma arvsrätt i förhållande till både dig och din make som ett biologiskt barn.

Enligt svensk lag kan en förälder inte helt och hållet försumma sitt barn dess arvsrätt. En arvinge har nämligen rätt till sin laglott och denna rätt kan inte skrivas bort, ÄB 7 kap 1 §. Laglotten utgör kvarlåtenskapen delat på antal barn delat på hälften. För att förtydliga ska jag exemplifiera nedan:

Säg att din make lämnar 100 000 kr efter sig. Om ni inte har några gemensamma biologiska barn är ert presumtiva adoptivbarn ensam arvinge och ärver då allt. Om din make försöker undvika detta genom att exempelvis testamentera bort all sin kvarlåtenskap har adoptivbarnet ändå rätt till sin laglott, det vill säga 50 000 kr.

Sammanfattning

I och med att det är en vuxen person som du vill adoptera och adoptionen dessutom är tänkt att göras i syfte att säkra ett uppehållstillstånd. Chansen för att en adoption ska gå igenom är på grund av dessa omständigheter, enligt min uppfattning, mycket små. Om adoptionen trots allt skulle godkännas så kommer killen att ha rätt till sin laglott, vilket motsvarar hälften av vad han som adoptivbarn egentligen har rätt till. Det är alltså inte möjligt att helt och hållet försumma honom sin rätt att ärva.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?